Eksperimentverkstedet: Lag kompost i ei flaske

Nedbrytarar lever av døde organismer, og i dette forsøket kan du studere dei i aksjon

Kompost i ei flaske trinn for trinn (Medium caseimage)

Alt og alle som lever i naturen, er avhengige av kvarandre. Å forske på korleis alt heng saman, blir kalla økologi.

Økologar kallar plantar og algar for produsentar fordi dei utfører fotosyntesen. Oss menneske og mange andre dyr kallar økologane for konsumentar, fordi vi bruker energien plantane og algane har fanga.

Men det finst også ei tredje gruppe. Dei blir kalla nedbrytarar fordi dei lever av døde organismar. Energien i det som er dødt, blir altså òg brukt.

Kompost kvadrat (Hovedtekstbilde)Lag kompost: Nordmenn kastar mykje mat kvart år. Å lage jord av matsøppel er ein fin måte å bruke skrell, skall og andre restar på.
Foto: Shutterstock
 

Slik kan du studere nedbrytarar viss du lagar kompost i ei flaske: 

Du treng:

- ei 1,5-liters brusflaske

- planteavfall

- kniv

- skjerefjøl

- teip 

Slik gjer du:

1. Viss det er ein etikett på flaska, legg flaska i vatn slik at etiketten losnar.

2. Få hjelp frå ein vaksen til å skjere flaska i to cirka 1 cm nedanfor der flaska skrår innover.

3. Fyll botnen med hushaldningsavfall (frukt- og grønnsaker, skrell, osv.). Det kan også vere planterestar du finn utandørs.

4. Set på toppen av flaska ved hjelp av teip slik at flaska blir tett. Skru på korken. Teip på toppen av flaska igjen, slik at den blir tett. Følg med på kva som skjer dei neste månadene. Noter ned det du observerer, og ta gjerne bilde undervegs. 

Last ned oppskrift med teikningane (pdf).

Forsk meir

Kva skjer viss den nedste delen av flaska inneheld jord og mark? Går nedbrytinga raskare viss du stikk små hol i sidene av flaska slik at det kjem luft til? Blir ein type organisk avfall broten ned raskare enn andre typar? 

Les meir om kompost: 100 000 elefanter i søpla hver år.