Lesekroken: Tegning for å konkretisere teksten

I artikkelen "Mestere i forvandling" leser vi om dyr som gjennomgår en utvikling og forandrer form fullstendig. Da passer det godt å lage en tegneserie.

Lesekroken 3-18: tegneserie (Medium caseimage)

Les artikkelen "Mestere i forvandling" om hvordan ulike dyr forandrer form i løpet av oppveksten. Deretter skal elevene lage en tegneserie som viser hvordan et av dyrene gjennomgår metamorfose. Dette opplegget inneholder i tillegg en oppgave om detektivlesing og en om ordrot.

Last ned artikkelen: Mestere i forvandling (pdf)

Last ned Lesekroken-oppgavene: Tegning for å konkretisere teksten (pdf)

Lærerveiledning 

Når vi leser og får med oss innholdet, danner det seg ofte bilder i hodet av det vi har forstått. Når vi skal gjenskape innholdet, er det gjerne bildene vi selv har dannet, vi tar tak i. Bildene blir en konkretisering og tolkning av innholdet. For å hjelpe elevene med å danne mentale bilder av tekstene de leser, kan det være en god strategi å tegne. Da må de både finne de mest sentrale poengene og omforme ord til tegninger. Å tegne uten å forstå innholdet lar seg ikke gjøre. Å bruke tegning som strategi er enklest når innholdet i teksten er konkret.

I artikkelen "Mestere i forvandling" leser vi om dyr som gjennomgår en utvikling og forandrer form fullstendig. Her passer det derfor godt med en tegneserie. De ulike bildene i serien skal henge sammen og skal vise ulike stadier i metamorfosen. Bruk gjerne illustrasjonen nederst på side 12 til inspirasjon. 

(Foto: NTB Scanpix)