Lesekroken: Faktastafett

Faktastafetten er et spill om å finne faktainformasjon. Elevene skal utforske hvilke uttrykksformer som gir mest informasjon: Artikkel eller plakat?

Lesekroken 2-18 Faktastafett (Medium caseimage)

Elevene bruker spillebrettet som følger med. En elev får en artikkel om spiselige planter ("Ugress til middag"), og den andre en plakat om løvetann. Spillebrett og spilleregler i Faktastafetten kan også benyttes på andre tekster.

Last ned artikkelen: Ugress til middag (pdf) 

Last ned plakaten: Løvetann (pdf) 

Last ned Lesekroken-oppgavene: Faktastafett (pdf) 

Denne utgaven av Lesekroken er laget til Nysgjerrigper nr. 2-2018 som kommer ut i mai.

Lærerveiledning: Gir artikkel eller plakat mest informasjon?

Advarsel
Husk at det kan finnes giftige planter som likner på de spiselige. Det er derfor viktig å være helt, helt sikker før man smaker på noen planter!
 

Artikkelen «Ugress til middag» gir informasjon om flere viltvoksende planter, til og med ugress, som egner seg til å spises. Informasjonen finnes som brødtekst, i fotografier, gjennom bildetekst og i en tegnet plansje. Noe av informasjonen er overlappende, men noe finnes bare i én av uttrykksformene. Disse uttrykksformene kan man også kalle modaliteter.

De forskjellige modalitetene egner seg til forskjellige ting. Kanskje kan man si at de har potensial til ulike formål. Brødtekst er for eksempel bra for å få fram en handling, mens et bilde gir kjapp informasjon om hvordan noe ser ut. Bildetekster kan gjøre oss oppmerksomme på noe spesielt ved et bilde. Illustrasjoner kan gi framstillinger et mer personlig preg, for eksempel.

I artikkelen «Ugress til middag» er potensialet til ulike modaliteter brukt godt. Vi kan lære om løvetannen gjennom foto, bakgrunnsbilde, brødtekst, bildetekst og en plansje med både illustrasjon og forklarende tekst. Seks modaliteter er brukt! Hadde teksten vært digital, kunne man også tenkt seg en film av noen som lager løvetannmat, eller intervju med en løvetannspiser. Og i framtiden kunne man kanskje fått lukte og smake også. Men de seks modalitetene gir et godt og bredt inntrykk av løvetann.

Denne gangen skal elevene utforske nettopp hvilke uttrykksformer de mener gir mest informasjon. Elevene skal jobbe to og to. Den ene skal bruke artikkelen, alle tre sidene. Den andre skal kun bruke midtsideplakaten med løvetann. Elevene skal først gjette. Tror de artikkelen eller plakaten gir mest informasjon? Så begynner Faktastafetten, se spill om å finne faktainformasjon. Regler og spill er på elevsiden. La elevene gjøre oppgave 1 på elevsiden før de får lese artikkelen i bladet. 

Her finner du tidligere utgaver av Lesekroken.