Lag Visste-du-at-plakater

Lag visste-du-at-plakater for å motivere til lesing av fagtekster.

Visste du at om dinosauregg

Visste-du-at-plakaten om dinosauregg er hentet fra forskningsprosjektet til 2. trinn på Haukås skole: Hvorfor tåler egg så mye?

Hva er visste-du-at-plakater? 

Sprø, overraskende og spennende fakta, såkalte fun-facts, kan virke motiverende på lesingen. En får lyst til å få vite mer, og vil gjerne lese om bakgrunnen for fakta som er presentert. En måte å arbeide med fun-facts på er å lage visste-du-at-plakater. Lag visste-du-at-plakater til fagtekster i Nysgjerrigper-magasinet (se eksempel lenger ned) eller fra egne Nysgjerrigper-prosjekter for å trene på å formidle fakta til andre. 

Visste-du-at-plakater presenterer én faktaopplysning fra en artikkel på en interessant måte. Språket skal være tilpasset leseren. Det samme skal skrift, illustrasjon og layout. Faktaopplysningen gjøres om til et spørsmål som starter med "Visste du at …?". 

Eksempel: Visste-du-at-plakat til fagtekstene "Dyret som ikke er helt seg selv" og "Helt vilt"

Første setning i brødteksten er: "Vi mennesker arver DNA-et vårt fra foreldrene våre." For å lage fun-fact gjør vi fakta om til et spørsmål, med overskriften Visste du at …: "Visste du at … du har DNA fra foreldrene dine?"

Elevene skal nå lage egne Visste-du-at- plakater. Del klassen i to. Den ene halvparten lager Visste-du-at-plakater til "Dyret som ikke er helt seg selv", den andre halvparten lager plakater til "Helt vilt!".

Last ned lesetekster: "Dyret som ikke er helt seg selv" og " Helt vilt" (pdf)

Hver elev må lage minst én plakat, men de kan gjerne lage flere. De skal finne en interessant faktaopplysning, og omforme den til et Visste-du-at-spørsmål. Når en fortellende setning skal gjøres om til et spørsmål, er det ofte lettere å løsrive seg fra formuleringen i artikkelen. La elevene tenke over hvordan de bør skrive, illustrere og utforme plakaten så den vekker oppmerksomhet og fanger leseren.

Elevene kan lage Visste-du-at-plakatene enten for hånd på et halvt A4-ark eller digitalt på datamaskin eller nettbrett. Presenter plakatene for den andre halvdelen av klassen, for eksempel i grupper på fire eller seks. Da har elevene et publikum som ikke kjenner teksten. Når alle har presentert Visste-du-at-plakatene, kan elevene jobbe videre med oppgavene.

Elevoppgave:

Visste-du-at-plakat

Jobb enten med "Dyret som ikke er helt seg selv" eller "Helt vilt!".

a) Lag en Visste-du-at-plakat med én faktaopplysning fra artikkelen. Fang leseren med layout, skrift, illustrasjon og innhold.

b) Presenter plakaten for noen som jobbet med den andre artikkelen.

Dette opplegget er hentet fra Lesekroken nr. 2-2016