Lær Nysgjerrigpermetoden med forskersprint

Elevene får en problemstilling de skal forsøke finne svar på i løpet av en skoletime.

20. sep 2017 11:02

Hensikten med forskersprinter er å gjøre elevene kjent med Nysgjerrigpermetoden, som er en utforskende, vitenskapelige arbeidsmetode i 6 trinn.

Vi har laget to ferdige undervisningsopplegg med forskersprint til to ulike problemstillinger. Oppleggene krever lite eller lett tilgjengelig utstyr.

Hvorfor krøller matpapiret seg i hånda?

Hvis man legger et mellomleggspapir i hånda vil det hos de fleste krølle seg sammen. Hvorfor det?

Last ned lærereveiledning og elevark (pdf)

Hvorfor folder vi hendene ulikt?

Noen har venstre tommel øverst, andre har høyre. Hvorfor det? 

Last ned lærerveiledning og elevark (pdf)