2. Hvorfor er det slik?

Når problemstillingen er klar, skal dere skrive ned noen forslag til mulige forklaringer. Slike forslag kalles hypoteser.

Trinn 2 fra film (Medium caseimage)
08. nov 2017 06:00

Dette er det andre trinnet i Nysgjerrigpermetoden. Se alle trinn her. 

Hva skal dere gjøre? 

Her på trinn 2 skal dere fortelle hva dere tror er svaret på spørsmålet deres. Hvilke forklaringer kan dere tenke dere nå, før dere forsker videre?

Disse forklaringene kalles hypoteser, og det er dem dere skal teste videre. Bruk det dere vet fra før når dere skal lage hypoteser.

Hvis dere har veldig mange hypoteser, må dere velge ut noen. Det greieste er å ha 2-4 hypoteser.

Tenk på dette når dere lager hypoteser: 

- Hva vet dere om temaet fra før? Velg de hypotesene dere har mest tro på utfra det dere vet.

- Kanskje noen hypoteser er litt like og kan slås sammen til en?

- Velg de hypotesene dere selv kan teste ut.

- Det er lurt å skrive hypotesene som hele setninger.

Eksempler på hypoteser

Problemstiling: Hvorfor klør vi? 

Hypoteser:

1. Jeg tror vi klør fordi vi tenker på det og snakker om det.

2. Jeg tror vi klør når vi har ull og andre stikkete stoffer på oss.

3. Jeg tror vi klør bare når vi har lus.

Problemstilling: Hvorfor lukter det verre på guttedoen enn på jentedoen?

Hypoteser:  

1. Jeg tror det er fordi det er masse såper og parfymer på jenteoden.

2. Jeg tror det er fordi guttene står og tisser, slik at de søler utenfor doskåla.

3. Jeg tror det er fordi guttedoen blir vasket dårligere.  

Når dere har bestemt dere for hvilke hypoteser dere vil jobbe med, kan dere gå videre til trinn 3: Legg en plan.