4. Hent opplysninger

Nå skal dere endelig ut og gjøre alt det dere har planlagt. Det er tid for å samle inn data!

Trinn 4 Hent opplysninger (Medium caseimage)
08. nov 2017 17:06

Dette er det fjerde trinnet i Nysgjerrigpermetoden. Se alle trinn her. 

Hva skal dere gjøre? 

På trinn 4 skal dere gjennomføre det dere planla i forrige trinn.

Gjør undersøkelser og samle opplysninger

Dere skal samle inn opplysninger som har med hypotesen å gjøre, både de som tyder på at hypotesen stemmer og de som tyder på det motsatte.

Kanskje får dere nye ideer til hvordan dere kan finne ut mer, eller til nye hypoteser. Det er slik forskere jobber!

Når dere gjør undersøkelser og henter inn opplysninger ute i felt, må dere huske å skrive ned hva dere gjør og hvilke opplysninger dere får. Ta gjerne bilder underveis. Husk også å få med det som ikke gikk etter planen.

Rydd i opplysningene

Etterpå må dere rydde i opplysningene. Dere må få oversikt over hva dere har funnet ut.

Det er lurt å sette opplysningene inn i oversiktlige tabeller, eller vise svarene i diagrammer.

Når dere har samlet opplysningene dere trenger, kan dere gå videre til trinn 5: Dette har jeg funnet ut.