1. Dette lurer jeg på

Det første dere trenger er en god problemstilling, eller et forskningsspørsmål.

Nysgjerrigpermetoden - hva lurer du på
08. nov 2017 06:00

Dette er det første trinnet i Nysgjerrigpermetoden. Se alle trinn her. 

Hva skal dere gjøre? 

På dette trinnet skal dere tenke ut et spørsmål om noe dere lurer på. Det er lov å lure på alt mulig.

Spørsmålet dere velger er problemstillingen deres.   

Samle på spørsmål 

For å komme fram til bra spørsmål kan dere begynne å samle på dem. Gode spørsmål kan dukke opp når som helst og hvor som helst! Gå gjerne med en liten notisbok i lomma og skriv ned spørsmålene med en gang så dere ikke glemmer dem. Let etter noe du syns er rart, noe du ikke skjønner eller et problem du har lyst til å løse. Dere kan også gå på undringsjakt.

Det kan være lett å komme på spørsmål, men det er ikke alle spørsmål som er gode problemstillinger. Her er noen kjennetegn på gode problemstilinger for et Nysgjerrigper-prosjekt. 

Gode problemstillinger er spørsmål som:  

- dere virkelig lurer på

- noe dere ikke finner svaret på med et enkelt søk på nett, i en bok eller ved å spørre noen

- det går an å tenke seg minst to mulige forklaringer på

- dere kan finne svar på gjennom egne undersøkelser, eksperimenter, intervjuer eller spørreundersøkelser 

- starter med spørreord som hvorfor eller hvordan. Spørsmål du kan svare ja eller nei på kan være litt kjedelige å forske på fordi man ikke finner ut hvorfor noe er som det er, eller hvordan ting fungerer. 

Ikke velg problemstillinger som:

- handler om ting for langt borte fra hjemstedet deres. Det er vanskelig å gjøre undersøkelser i verdensrommet eller andre verdensdeler.

- krever at dere må gjøre eksperimenter som er ulovlige eller farlige for dere selv eller andre

- krever masse dyrt utstyr 

Når dere har valgt problemstilling, kan dere gå videre til trinn 2: Hvorfor er det slik?