3. Legg en plan

På trinn 3 skal dere planlegge hvordan dere kan finne ut om hypotesene stemmer eller ikke.

Trinn 3 legg en plan (Medium caseimage)
08. nov 2017 06:00

Dette er det tredje trinnet i Nysgjerrigpermetoden. Se alle trinn her. 

Hva skal dere gjøre? 

Dere skal jobbe videre med hypotesene fra trinn 2. Hvordan kan dere finne ut om de stemmer eller ikke?

Dere må planlegge hvordan dere skal teste hypotesene.

Planlegg nøye, for de to neste trinnene i Nysgjerrigpermetoden avhenger av jobben dere gjør nå.

Planlegg undersøkelser for én og én hypotese om gangen.  

Velg undersøkelser 

Finn ut hva som passer i deres forskningsprosjekt. For å teste hypotesene kan dere for eksempel:

- eksperimentere

- intervjue noen

- spørre forskere eller andre fagfolk

- eller lage et spørreskjema

- gjøre undersøkelser på internett eller i bøker

Huskeliste for planen

- Hva slags opplysninger trenger dere?

- Hvilke typer undersøkelser skal dere gjøre?

- Hvilke kilder skal dere bruke og hvor mange? (F. eks. fagfolk, folk på kjøpesenter, biblioteket, ...)

- Hvordan skal dere få kontakt med disse kildene? (Ringe? Sende e-post? Reise et sted?)

- Hvem skal gjøre hva? Lag en arbeidsfordeling.

- Når skal dere gjøre det?

- Hva trenger dere å forberede før dere gjør undersøkelsene?

- Trenger dere å be om tillatelse fra noen?

 -Hva trenger dere av utstyr, og hvordan skal dere skaffe det?

 -Hvorda skal dere dokumentere det dere finner ut? (Skrive ned? Ta bilder? Lydopptak? Filme?)

Når dere har planen klar, kan dere gå videre til trinn 4: Hent opplysninger.