Fann spor etter krafsekamp hos dinosaurar

Fossil hjelper forskarane med å fortelje historia om dinosaurane.

Velociraptor, utgraving og fotavtrykk (Medium caseimage)

Dinosaurane levde for veldig lenge sidan. Alt som er igjen av dei, er fossil. Det er vanskeleg for oss å finne ut nøyaktig korleis dei såg ut, og endå vanskelegare å finne ut korleis dei levde. Forskarane er kjempeflinke til å granske alle slags fossil og førestille seg kva dei betyr.

Lær om fossilar i "Forskerfabrikken: Fossile oppdagelser".

Fuglane sine forfedrar

Fossila har vist oss korleis dinosaurane var oppbygde, og at dei hadde skjelkledd kropp. Nokre hadde også fjører, og dei la egg. No veit vi at dei var forfedrane til fuglane. Vi kan derfor tenkje oss at mange dinosaurar oppførte seg ganske likt fuglar på mange måtar. Vi veit at nokre av dei hekka i store koloniar, akkurat slik mange sjøfuglar gjer i dag.

Laga groper

No har forskarar funne nokre fossile groper i bakken i Colorado i USA. Dei er laga av tretåa dinosaurar som liknar på Velociraptor. Forskarane trur at hannane krafsa dei ut for å gjere seg til for hoene – kanskje for at hoene skulle sjå kor sterke dei var. Strutsar og nokre andre fuglar gjer det same i dag. Kanskje samla hannane seg på kampplassar, akkurat som ein orreleik i dag, og krafsa for hoene som kom for å sjå på. Hoa kunne velje seg den hannen ho syntest var flinkast til å grave.

FOTO: MARY EVANS PICTURE/NTB SCANPIX, SHUTTERSTOCK 

Publisert i Nysgjerrigper nr 4-2017

Bruk teksten i undervisning 

Til denne artikkelen er det laget Lesekroken-oppgaver. Last ned leseteksten og oppgaver og lærerveiledning. Alle Lesekroken-opplegg finnes på nysgjerrigper.no/lesekroken

Forklaring av ord

Krafse: Å krafse er å skrape eller grave

Velociraptor: Ein kjøtetande dinosaur

Hekke: Å hekke er når fuglar byggjer reir og leggjer og ruger ut egg. 

Koloni: Ein koloni er ei samling av dyr eller plantar på ein stad. 

Orreleik: Ein slags seremoni eller leik som orrfuglar gjer når dei skal pare seg.