Underjordisk isbre på Mars

14. jul 2017 06:00

En gruppe forskere har funnet en kjempestor isbre på Mars. Under bakken!

Overflaten på Mars

Forskerne brukte en romsonde med radar for å undersøke Mars. (Foto: NASA) 

Forskerne undersøkte et område som heter Utopia Planitia. Her fant de noen helt spesielle groper og sprekker i bakken. På jorda kan slike groper og sprekker bety at det ligger is under bakken. Forskerne ville vite om det var slik på Mars også.

Ser ned i bakken

Romsonden Mars Reconnaissance Orbiter går i bane rundt Mars. Den har mange instrumenter om bord, blant annet en radar som kan se ned i bakken. Forskerne rettet radaren mot Utopia Planitia. Der fant de et kjempetjukt lag med is under overflaten.

Overflaten på Mars, Utopia Planitia

Forskerne har funnet en kjempestor isbre under bakken på Utopia Planitia på Mars. (Foto: NASA) 

Gedigent isflak

Noen steder er det ti meter ned til isen. Andre steder ligger den bare én meter under bakken. Det digre isflaket inneholder omtrent like mye vann som Lake Superior i USA. Det er en av de største innsjøene på jorda.

Trenger vannet

Alt dette vannet kan være viktig hvis vi skal sende mennesker til Mars. Mars-astronautene kommer til å trenge vann. Det er både dyrt og vanskelig å sende vann til Mars. Og kanskje helt unødvendig. I hvert fall hvis astronautene kan finne sitt eget vann like under bakken.

Publisert i Nysgjerrigper 2-2017 

Sist endret: 14.07.2017

facebook twitter email print
  1. KULTUR OG HISTORIE
  2. KROPP OG HELSE
  3. SPRÅK OG TALL
  4. VERDENSROMMET
  5. HAV OG VANN
  6. DYR OG NATUR
  7. TEKNOLOGI
  8. MILJØ OG KLIMA
  9. Alle