Forskningskampanjen 2017: Sjekk kunstgressbanen

I september skal vi sjekke kunstgressbaner over hele landet. Blir du med?

Septemeber 2017. Sjekk kunstgressbanen

På kunstgressbaner brukes det små gummiknotter for å gjøre underlaget mykt og for å sørge for at gresset holder seg oppreist. Men problemet med de små gummigranulatene er at de har en tendens til å forsvinne fra banen og havne på avveie i naturen.

Gummigranulatene kan havne på avveie på flere måter. I Forskningskampanjen skal vi se nærmere på hvor mye som forsvinner fordi de fester seg i klær og sko og på den måten "haiker" med spillerne vekk fra banen. Når klærne med gummigranulat blir vasket hjemme i vaskemaskinen kan granulatene havne i avløpsvannet og deretter i havet.

For å vite mer om hvor mye gummigranulat som forsvinner hvert år, må man også vite noe om hvor mange kunstgressbaner som bruker gummigranulat og hva slags type som brukes. Her kommer dere inn!

Barn og unge er de som best kjenner kunstgressbanene i sine nabolag. Forskerne kjenner noen, men ikke alle. Kunstgress brukes også i mindre ballbinger, baner på skoler og i barnehager – og de er det ikke like lett å skaffe oversikt over.   

Hender holder granulat og kunstgress

(Foto: Shutterstock) 

Dette skal dere gjøre

Dere skal finne kunstgressbaner, undersøke granulatene som brukes på banene og spille en fotballkamp. Etter kampen skal dere undersøke hvor mye gummigranulat som har festet seg til klær og sko.

1. Finn en fotballbane og ta med en prøve av granulatene på banen. Denne skal dere analysere og fotografere senere. Dette kan dere gjøre på flere baner, ballbinger, lekeplasser osv.

2. Spille en fotballkamp på 2x15 minutter på kunstgressbanen. Etterpå skal dere riste av dere alle gummigranulatene som har festet seg til klær og sko på et prøveark. Mengden skal måles og registreres. Kan vi sette et tall på hvor mye gummigranulat som haiker med spillere vekk fra kunstgressbanene hvert år?

3. Analysere og fotografere granulat og registrere alle data på kampanjenettsiden

Meld dere på kampanjen her. Klasser som melder seg på, vil få tilsendt en utstyrspakke som de skal bruke når de forsker. (Vi har et begrenset antall pakker, så vær gjerne tidlig ute med påmelding.)