Tips en venn

Når begynte vi med årstall?

Vi har ikke alltid hatt årstall. Hvordan holdt vi orden på tiden før?


  1. KULTUR OG HISTORIE
  2. KROPP OG HELSE
  3. SPRÅK OG TALL
  4. VERDENSROMMET
  5. HAV OG VANN
  6. DYR OG NATUR
  7. TEKNOLOGI
  8. MILJØ OG KLIMA
  9. Alle