Trodde du vi visste alt om månen?

Nylig har forskere kommet med to nyheter om månen: Den kan være eldre enn vi trodde og vi har fått en ny hypotese om hvordan månen oppstod.

månen

Månen. Foto: Gregory H. Revera (eget arbeid) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Hvordan månen ble til er et omstridt tema. Forskere er ikke helt enige om hva som skjedde.

Nedslagsteorien: Månen ble til etter en kjempekollisjon

En vanlig hypotese, eller forslag til forklaring, er at månen oppstod etter at en annen planet kolliderte med jorda. Den kraftige kollisjonen skal ha slynget løs biter av jorda som klumpet seg sammen og ble til månen.

Om hypotesen stemmer burde månen likne på jorda og hvordan den er bygd opp. Og det gjør den. Men forskere har ikke funnet stoffer fra planeten som kan være fra planeten som jorda kolliderte med. Det gjør hypotesen mindre sikker.

Ny hypotese: Månen ble til etter flere minikollisjoner

Nå har en forskergruppe kommet med en ny hypotese. Kanskje det ikke var én stor eksplosjon, men mange små?

Forslaget til forklaring er som følger:

Jorda kolliderte med flere mindre asteroider. Etter hver minikollisjon ble det dannet en minimåne som svevde rundt jorda. Og etter hvert som en ny minimåne ble til, smeltet den sammen med månen som var der fra før.

Forskerne tror at 20 kollisjoner kan ha vært nok for å danne en måne som vi har i dag. For å teste denne hypotesen kan forskerne se nærmere på hvordan månen er satt sammen. Hvis den har flere og forskjellige lag kan det tyde på at den har blitt dannet i flere omganger og over lang tid.

Innsamling av prøver på månen

Amerikanske astronauter samler inn måneprøver på 1970-tallet. Foto: NASA  

Månen er eldre enn vi trodde

Og når skjedde dette? Forskerne har trodd at månen ble dannet mellom 100 og 200 millioner år etter solsystemet. Nå har forskere brukt en veldig presis metode for å analysere steiner og jord fra månen. Disse ble hentet hit etter en månelanding i 1971.

I bitte små biter av et mineral som heter zirkon, har de kunnet måle at månen ble dannet "bare" 60 millioner år etter solsystemet.

Det betyr at månens nye alder er 4,51 milliarder år gammel.

Kilder:

Forskning.no: Månen er eldre enn vi trodde og Ny teori om hvordan månen bli til
Store norske leksikon: Månen