Oppdaget sju nye planeter som kan likne Jorda

Forskere har oppdaget et solsystem med steinplaneter som kan ha flytende vann på overflaten.

Høsten 2015 oppdaget en forskergruppe et lite solsystem med en sol og sju planeter. De brukte et teleskop som er laget for å lete etter planeter utenfor vårt eget solsystem.

40 lysår unna 

Den lille sola, eller stjerna, ligger nesten 40 lysår unna oss og har fått navnet TRAPPIST-1. De sju planetene går i bane rundt den.  

illustrasjon av solsystemet TRAPPIST-1

Dette er en tegning av hvordan det kan se ut i TRAPPIST-1-systemet. Vi vet ikke  nøyaktig hvordan planetene ser ut, bare at de finnes og sannsynligvis er steinplaneter som likner Jorda. Forskerne tror  planetene e og f ligner Jorda mest fordi de får passe mengde lys og varme fra sin stjerne, slik som vi får fra vår sol. Illustrasjon: NASA/JPL-Caltech

Små avstander 

Planetene i dette systemet er mye nærmere sin stjerne enn det planetene i vårt eget solsystem er. Men så er TRAPPIST-1 også mye mindre og kjøligere enn vår sol. Den er noe som kalles en ultrakjølig dvergstjerne.

Den innerste planeten er så nær at den bruker bare halvannen dag på å gå rundt TRAPPIST-1. Til sammenlikning bruker Merkur, som ligger nærmest sola i vårt solsystem, 88 dager på å gå rundt sola.

Temperatur for vann 

Siden planetene er så nær TRAPPIST-1 er temperaturen likevel høy nok for at det kan finnes flytende vann der. Forskerne tror at alle de sju planetene har en overflatetemperatur på mellom 0 og 100 grader. Tre av planetene er i det forskerne kaller en beboelig sone.

tegning av utsikt fra en av trapist-1-planetene

Slik forestiller en tegner seg at det er å stå på overflaten til en av planetene i TRAPPIST-1-systemet. Fordi planetene ligger så nær hverandre, kan man se de andre planetene bevege seg forbi der ute. Illustrasjon: NASA/JPL-Caltech/T. Pyle (IPAC)

Hvordan kan vi vite at de er der?

Ennå er det ingen som har sett hvordan planetene ser ut, så hvordan kan forskerne vite noe om dem? 

Forskerne har målt lyset fra stjernen i TRAPPIST-1. Hver gang en planet beveger seg foran denne stjernen, blir lyset fra den litt svakere. Forskerne har sett på hvor mye og hvor lenge lyset svekkes.

Da kan de regne ut hvor stor planeten som skygger for lyset er. De kan også regne ut hvor lang tid den bruker på en runde rundt den og hvor stor avstand det er mellom dem.

Mye jobb som må gjøres

Forskerne har funnet ut mye siden planetene først ble observert i 2015, men det er fortsatt mye arbeid som gjenstår. Nå vil forskerne finne ut mest mulig om planetene og planetenes atmosfære. Målet er å finne ut om det er muligheter for liv andre steder i rommet, og da er TRAPPIST-1 et av de beste stedene å lete.

Kanskje vi kan dra på planethopping i framtiden?

illustrasjon som viser mennesker som er på reise til TRAPPIST-1 med utsikt til planetene

Fantaserer du om å reise på planethopping? NASA har laget en plakat som viser hvordan det kunne sett ut om man dro på ferie til planet e i TRAPPIST-1-systemet. Det er gode muligheter for spektakulær utsikt til de andre planetene i systemet. Illustrasjon: ASA-JPL/Caltech

Kilder: Nasa.gov og Forskning.no