Ut i naturen

"Natur" er noe vi setter stor pris på her i Norge. Mange elsker å komme ut i naturen. Det hjelper oss å slappe av når det er stille og ingen forstyrrer oss.

Reine i Lofoten

(Foto: Shutterstock). 

Vi oppretter nasjonalparker og naturreservater slik at vi skal ha områder som mennesker forstyrrer minst mulig. Dette gjør det mulig for dyr og planter å leve på en mest mulig naturlig måte uten at vi påvirker dem.

Villmark

Villmark er områder som er svært lite påvirket av mennesker. Norge er kjent for sin flotte natur, men bare 11,6 prosent av norsk natur er villmark. Og villmarka skrumper inn år for år. 200 kvadratkilometer med villmark forsvinner hvert år her i landet. Vassdrag blir lagt i rør, myrer blir grøftet, veier og kraftlinjer blir bygd og hytter satt opp. Ser vi på hele kloden, har 10 prosent av all verdens villmark forsvunnet på bare 20 år!

Er det så farlig?

Men er det så farlig, da? Har uberørt natur noen verdi i seg selv? Eller har naturen bare verdi hvis vi kan utnytte den til å hogge trær eller grave mineraler, dyrke opp jord, drive fangst og bygge ut? Hvem skal bestemme hva som har mest verdi – det vi kan ta fra naturen og tjene penger på, eller naturen selv? Kan verdien av naturen bare måles i penger?

Natur målt i pengeverdi

I USA vil den nye presidenten slutte å verne landområdene som USA eier, for eksempel naturreservatene og nasjonalparkene. Da kan oljeselskaper, gruveselskaper, jegere, reiselivsbedrifter og andre sette i gang og bruke den uberørte naturen. De som mener at de kan tjene penger på dette, står i kø og presser på for å få slippe til. De måler natur i pengeverdi.

En annen verdi

Men vi kan også snakke om en annen type verdi – det som kalles immateriell verdi, altså verdi som ikke kan måles i penger eller varer. Kan vi tenke oss at noe kan være verdifullt når vi ikke bruker det eller tjener penger på det?

Økosystemer

De fleste forstår at det er viktig å ta vare på mangfoldet i naturen og unngå å ødelegge verdens økosystemer. I hvert økosystem har dyr og planter gjennom millioner av år tilpasset seg til hverandre og omgivelsene. Økosystemer krever plass, og mange arter trenger store områder.

Del av naturen

Vi må spørre oss selv: Hvor verdifullt er det for oss at andre arter kan overleve på kloden? Vi må huske at mennesket selv lever i naturen og er en del av den. For noen av oss har det også stor verdi, bare det å vite at det fins steder på jorda der ingen mennesker har satt sin fot. Og der fins det fortsatt ukjente gåter.

Publisert i Nysgjerrigper nr. 3-2017.