Tips en venn

Nysgjerrigperkonferansen 2017

Interessert i utforskende arbeidsmetode? Kom på lærerkonferansen og bli bedre kjent med Nysgjerrigpermetoden!


  1. KULTUR OG HISTORIE
  2. KROPP OG HELSE
  3. SPRÅK OG TALL
  4. VERDENSROMMET
  5. HAV OG VANN
  6. DYR OG NATUR
  7. TEKNOLOGI
  8. MILJØ OG KLIMA
  9. Alle