Nysgjerrigper-konferansen 2017

Lærerkonferansen ble avholdt 10. november 2017. Her finner du program og presentasjoner fra dagen.

Nysgjerrigperkonferansen 2017, jente som undrer (Medium caseimage)

Nysgjerrigper har arrangert gratis lærerkonferanse hver høst siden 2014. Her finner du program og innhold fra konferansen som ble holdt 10. november 2017.

Idébank fra Nysgjerrigpers lærerkonferanse

Oppstartspresentasjon.  

Nysgjerrigpermetoden - arbeidshefte for elever (pdf). 

Forskersprinter om matpapir og å folde hender.  

Forskermesse (pdf). 

Tips til øvelser ved utforskende undervisning (pdf).  

Hele heftet: Idébank fra Nysgjerrigpers lærerkonferanse (pdf) 

Program og presentasjoner

09.30-10.20 Plenumsforedrag

Hvordan sikrer vi oss at elevene lærer noe når de jobber utforskende?

Stein Dankert Kolstø er professor i naturfagdidaktikk  og underviser på lærerutdanningene ved Universitetet i Bergen. Last ned presentasjon (pdf)

Min rolle som veileder

Kristin Håvarstein er lærer og skoleleder ved Vardenes skole, og har brukt Nysgjerrigpermetoden i undervisningen på to ulike skoler.

10.35-11.45 Parallelle kurs, første del 

1A og 2A Innføring i Nysgjerrigpermetoden. Vi går gjennom  Nysgjerrigpermetoden trinn for trinn og utdyper med praktiske eksempler fra klasserommet. Dette kurset går over begge øktene. Last ned presentasjon (pdf).

Kursholder: Annette Aarflot Iversen

1B Eksperimenter og forskersprint - slik får du elevene på forskerfrekvens! Vi gjør enkle praktiske forsøk som skaper energi i klasserommet og fungerer som gode kick-startere på Nysgjerrigper-prosjekter.  Last ned presentasjon (pdf).

Kursholder: Frode Skjold

1C Nysgjerrigpermetoden på småskoletrinnet. Hvordan kan du jobbe utforskende med de yngste elevene? Lær hvordan Nysgjerrigpermetoden får fart på tekstproduksjon og lesemotivasjon helt fra første klasse. (Presentasjon publiseres ikke). 

Kursholder: Vibecke Moldestad

1D Lesing og skriving med mål og mening. Hvordan kan Nysgjerrigpers tilbud, både metoden, konkurransen, magasinet og Lesekroken, brukes i arbeid med lesing og skriving? Det skrives og leses enormt mye når elevene jobber utforskende. Last ned presentasjon (pdf).

Kursholder: Tuva Bjørkvold

Utstillinger i lunsjen

FN-sambandet, Hvorfor det? En forskerutstilling for barnNaturfagsenteret, Pedlex ved Robert Mjelde Flatås, SMARTboard 

12.45-14.00 Parallelle kurs, andre del 

2B Kom i gang! Hvordan kan vi få elevene til å finne gode problemstillinger, og hvordan plukker vi ut de beste problemstillingene å forske på? Hva er lurt å tenke på når vi skal organisere arbeidet? Her får du gode tips som kan hjelpe deg å få den gode starten på et Nysgjerrigper-prosjekt. Last ned presentasjon (pdf).

Kursholder: Birthe Hodnekvam

2C Tverrfaglig undervisning med Nysgjerrigpermetoden. Hvordan kan Nysgjerrigpermetoden brukes på tvers av fag? Utforskning krever kreativ problemløsning og elevene må ta i bruk kompetanse fra ulike fag, også de praktisk-estetiske fagene. (Presentasjon kan sendes deltakere på forespørsel).

Kursholder: Kjersti Gjøviken

2D Bærekraft, verdier og Nysgjerrigpermetoden – ved FN-sambandet. FNs bærekraftsmål er tett koblet til etiske problemstillinger og til verdier, som er årets tema for Nysgjerrigperkonkurransen. FN-sambandet har utviklet et tverrfaglig undervisningsopplegg for 7. trinn. Flere av oppgavene herfra vil svare godt på kreativ problemløsning og kan knyttes til Nysgjerrigpermetoden. Bli inspirert til å utforske dette landskapet sammen med elevene!
Last ned presentasjon (pdf) og se også undervisningsopplegg på fn.no/Undervisning/Baerekraft.

Kursholder: Mette Bjerkaas, FN-Sambandet. 

14.15-15.00 Plenumsforedrag

Hvordan vet du egentlig det? Unn Pedersen er både arkeolog og barnebokforfatter. Hun har gravd ut funn fra vikingtiden på Kaupang og forsker nå på funn fra skipsgraven på Gokstad og en handelsplass like ved. Hun kombinerer fakta, forskning og fantasi i barnebøkene sine. Unn skal fortelle oss om hvordan forskere må diskutere og bruke fakta, men også være kreative og bruke fantasien når de skal tolke funnene sine. Last ned presentasjonon (pdf).

Gratis og for lærere i alle fag

Nysgjerrigpers lærerkonferanser er gratis og passer for grunnskolelærere, lærerstudenter og lærerutdannere.