Hvorfor flyter noen ting, mens andre ting synker?

Denne problemstillingen kommer førsteklassingene fram til helt selv og er ivrige etter å finne ut av.

håndskrevet setning, ting med hull synker men ikke knapper

Et forskningsprosjekt av klasse 1A på St. Sunniva skole i Oslo. Bronse i Nysgjerrigper-konkurransen 2017.

To hypoteser blir valgt ut  - elevene tror lette ting flyter og tunge ting synker.

Men hva er lett og hva er tung? Dette må de definere, og grensen for lett og tung setter de ved 100 gram. Grundig planlegging er viktig, så elevene lager nøyaktige lister over hvilke tunge og lette ting de vil teste, og hva slags utstyr de trenger til eksperimentene sine. Så gjør de flytetester i store plastbaljer med vann for å teste hypotesene. Underveis diskuterer og reflekterer de. Elevene både måler og veier, og de tar bilder og skriver og tegner det de ser.
 
Når tiden er inne for å oppsummere resultatene, bestemmer elevene seg for å lage en tabell. Da blir det mye lettere å se hva de har funnet ut! Det viser seg at hypotesene ikke alltid stemmer. Kaffekoppen på 250 gram flyter, mens den lette bindersen synker.

Elevene er svært fornøyd med eget arbeid og stolte av alt de har fått til. Læreren er også veldig fornøyd, for i prosessen har de jo brukt både norsk, matte, samfunnsfag, kunst og håndverk og naturfag! – Elevene har vært positive og svært engasjerte så det har vært en glede å få lov til å være en del av dette og bare sy sammen denne rapporten, sier læreren. 

Her kan du lese hele rapporten om hvorfor noen ting flyter og andre ting synker.

Søylediagram som viser lette ting og om de flyter eller synker

Noen lette ting flyter og noen lette ting synker. (Illustrasjon:  Fra rapporten til 1A på St. Sunniva skole)