Søk om penger til forskningen fra Nysgjerrigperfondet

Hvis dere trenger penger til forskningen kan dere kan søke om inntil 5000 kroner for hvert prosjekt.

Søknadsfristene er 1. november og 1. februar hvert år.

Hvor mye kan dere søke om og til hva?

Dere kan søke om inntil 5000 kroner per prosjekt. 

Støtte fra Nysgjerrigperfondet skal brukes til utgifter for et forskningsprosjekt som skal leveres inn til Nysgjerrigper-konkurransen.

Dere kan for eksempel søke om penger til utstyr, materialer, reiser eller andre kostnader som er nødvendige for å gjennomføre prosjektet.  

Dette skal søknaden inneholde

1. Hva skal dere forske på? Fortell oss hvilken problemstilling dere har, og gjerne litt om hvorfor dere valgte den.

2. Har dere noen hypoteser? Hvilke undersøkelser og aktiviteter har dere planlagt? Hvorfor tror dere at disse undersøkelsene kan hjelpe dere med å finne svar på problemstillingen?

3. Sett opp et budsjett (en oversikt som viser hva dere trenger støtte til og hvor mye). Dere må begrunne hvorfor dere trenger pengene og fortelle hvordan dere skal bruke dem. Dere må også regne ut hvor mye dere trenger, for eksempel hvor mye bussbilletter koster eller undersøke priser på utstyr.

4. Avslutt med en begrunnelse på hvorfor dere bør få penger. Hvorfor er det viktig for dere å forske på nettopp dette? 

Søknaden sendes på e-post til Nysgjerrigper (nys@forskningsradet.no) innen fristen. Hvis dere får støtte, må dere levere en rapport til Nysgjerrigper-konkurransen innen fristen som er 15. mars.

Hvert år deler vi ut inntil 30 000 kroner fra Nysgjerrigperfondet til prosjekter.

Eksempler på hva Nysgjerrigperfondet har støttet:

  • Vinnerne av Årets Nysgjerrigper 2010, klasse 5A og 5B ved Storevarden skole, fikk støtte til busstur da de søkte om penger fra Nysgjerrigperfondet. De forsket på hvordan dyr reagerer når de blir lest høyt for. Med tur til Vitengarden på Nærbø fikk elevene lest høyt for enda flere dyr - blant annet hester, kyr, gjess og en rekke andre gårdsdyr.  
  • 1. og 2. klasse ved Tokke skule fikk 1. pris i Årets Nysgjerrigper 2012 for forskning på hårsårhet. De fikk penger fra Nysgjerrigperfondet til å kjøpe børster og kammer.
  • I 2015 forsket 6. trinn ved Haus skule på skritt som lengdemål. De fikk støtte fra Nysgjerrigperfondet til å kjøpe skrittellere slik at de kunne skaffe data til forskningen sin.