Søk Nysgjerrigperfondet om penger til forskning

Hvis dere skal delta i Nysgjerrigper-konkurransen, kan dere kan søke om inntil 5000 kroner for å gjennomføre forskningsprosjektet.

For å få penger fra Nysgjerrigperfondet, må dere sende en søknad. Det er fint om elever skriver søknaden selv. Alle får tilbakemelding på søknaden med tips til forskningsprosjektet. 

Frister

Vi har løpende frister fra oktober til februar. I skoleåret 2018/19 kan dere søke innen følgende frister:

1. oktober 2018

1. november 2018

1. desember 2018

1. januar 2019

1. februar 2019 (siste frist)

Dere får svar på søknaden så raskt som mulig etter søknadsfristene.

Hvor mye kan dere søke om, og til hva?

Dere kan søke om inntil 5000 kroner per prosjekt. 

Penger fra Nysgjerrigperfondet skal brukes til forskningsprosjekt som skal leveres inn til Nysgjerrigper-konkurransen.

Dere kan for eksempel søke om penger til utstyr, materialer, reiser eller andre kostnader som er nødvendige for å gjennomføre prosjektet.

Vi prioriterer søknader fra prosjekter som har kommet et stykke på vei i planleggingen. Det er en fordel om dere kan forklare hvilke undersøkelser eller aktiviteter dere skal gjennomføre. 

Dette bør søknaden inneholde

1. Hva skal dere forske på?

Fortell oss hvilken problemstilling dere har. 

2. Forklar hvorfor dere trenger penger og hva dere skal bruke dem til.

Har dere noen hypoteser dere skal teste? Har dere planlagt undersøkelser? 

3. Sett opp et budsjett (en oversikt som viser hva dere trenger penger til og hvor mye).

Dere må fortelle hvordan dere skal bruke pengene. Dere må også regne ut nøyaktig hvor mye dere trenger, for eksempel hvor mye bussbilletter koster eller undersøke priser på utstyr.

4. Dere kan avslutte med å fortelle oss hvorfor nettopp deres prosjekt bør få penger! 

Skriv litt om hvorfor dere mener det er viktig å forske på nettopp dette. Tenk for eksempel på: Hvem kan få bruk for det dere finner ut? Løser dere et problem for noen? Vil dere prøve å finne ut noe som kan føre til endringer?     

Send inn søknaden 

Send søknad på e-post til Nysgjerrigper (nys@forskningsradet.no).

Hvis dere får støtte, må dere levere en rapport til Nysgjerrigper-konkurransen innen fristen som er 15. mars.

Hvis dere får avslag på søknaden, kan dere forbedre søknaden og sende den inn én gang til. Dere kan søke maks 2 ganger om støtte til det samme prosjektet.

Hvis dere får innvilget søknaden, må vi utbetale pengene til et kontonummer som er registrert på klassen, skolen eller kommunen (ikke en privatperson!).  

Eksempler på hva Nysgjerrigperfondet har støttet  

I 2015 forsket 6. trinn ved Haus skule på skritt som lengdemål. De fikk støtte fra Nysgjerrigperfondet til å kjøpe skrittellere.

1. og 2. klasse ved Tokke skule forsket på hårsårhet i 2012. De fikk penger fra Nysgjerrigperfondet til å kjøpe børster og kammer.

5A og 5B ved Storevarden skole, fikk støtte til busstur da de søkte om penger fra Nysgjerrigperfondet i 2010. De forsket på hvordan dyr reagerer når de blir lest høyt for. Med tur til Vitengarden på Nærbø fikk elevene lest høyt for enda flere dyr - blant annet hester, kyr, gjess og en rekke andre gårdsdyr.