Forsk på tid

Det er 1. desember og mange teller ned til juleferie og julaften. Er du en av dem som synes tiden går ekstra sakte når du venter på noe? Gjør noen forsøk med tid så lenge!

01. des 2016 06:00

hånd holder gul stoppeklokke foran rosa vegg

Ulike personer kan ha litt ulik oppfatning av hvor fort tiden går. Det har kanskje noe med om man er voksen eller barn å gjøre? Eller kanskje det har mer å si hva man bruker tiden til? Her er noen forsøk dere kan gjøre for å utforske tid og hvordan vi oppfatter den.

Hvor lenge varer et minutt?

Det kommer kanskje an på hvem du spør? Dette kan du teste på noen ulike forsøkspersoner.

Slik gjør du:

1) Finn fram en stoppeklokke slik at du kan måle tid.

2) Velg ut noen forsøkspersoner. Det er fint om forsøkspersonene er folk i ulik alder og av ulikt kjønn.

3) Test én og én person om gangen. Be forsøkspersonen om å gi beskjed når de tror det har gått ett minutt fra du starter stoppeklokken.

4) Skriv ned navn, alder og kjønn og hvor lenge personen trodde et minutt var. Registrer dette for alle forsøkspersonene.

5) Når du har registrert alle dataene, kan du se etter mønstre som kan forklare hvorfor noen synes et minutt varer lengre eller kortere enn et faktisk minutt.

Går tiden fortere når man har det gøy, og saktere når man kjeder seg? 

Tegning av jente og en klokkeHvorfor går tiden så sakte når man kjeder seg?
Foto: Gullhaug skole
Dette forsket en skoleklasse fra Gullhaug skole på og gjorde noen forsøk for å teste om det stemte. I rapporten de sendte inn til Nysgjerrigper-konkurransen, beskrev de nøyaktig hva de gjorde, slik at andre kan gjøre de samme testene og se om de får samme resultat. De gjorde følgende:

"Forsøk 1:

Vi satt helt stille i klasserommet uten å ha noe å gjøre. Vi satt rett og slett og kjedet oss. Vi tok ned klokken fra veggen, og alle måtte legge bort klokkene de hadde på seg. Læreren tok tiden. Etter en stund spurte læreren hvor lenge vi trodde vi hadde sittet stille. Vi skrev opp hvor lenge alle trodde. Vi la sammen alle tidene de 28 elevene hadde gjettet, det ble 314 minutter. For å finne ut gjennomsnittet, delte vi 314 på 28.
194 : 28 = 6,9

Vi rundet det opp til 7 minutter. Gjennomsnittet for hvor lenge vi i klassen trodde vi satt og kjedet oss, var 7 minutter.

Så fikk vi vite at vi hadde sittet stille i 6 minutter og 5 sekunder, bare litt kortere enn de fleste trodde. Vi trodde altså ikke at tiden gikk så mye saktere enn det gjorde.

Forsøk 2:

Etterpå gikk vi ned i forsamlingssalen og danset og lekte som vi ville en stund. Vi hadde tatt bort alle klokkene, og det var bare læreren som visste hvor lenge vi var der nede. Så gikk vi opp til klasserommet igjen. Der gjettet alle hvor mange minutter vi hadde vært i klasserommet. Da vi la sammen alle minuttene alle trodde vi var i fellessalen, fikk vi 118 minutter. For å finne gjennomsnittet, delte vi 118 på 28 elever. 18: 28 = 4,2.

Vi rundet det ned til 4 minutter. Det viser at vi trodde at vi hadde vært i forsamlingssalen i ca. 4 minutter.

Læreren fortalte at vi hadde vært i forsamlingssalen i 8 minutter og 29 sekunder. Vi beviste at vi syntes tiden gikk mye fortere enn den egentlig gjorde når vi hadde det gøy."

Elevene testet også om tiden gikk fortere når man var sammen med noen, enn om man var alene. 
Les rapporten deres for å finne ut hvordan de gjorde det.