Bakepulverbåt

Ei tom flaske får fart på seg når du bruker bakepulver og eddik som drivkraft.

Du treng:

  • ei tom 1 ½ liters brusflaske med kork
  • ei nål eller ein teiknestift
  • to strikkar
  • ei teskei
  • 10 ts bakepulver
  • 1 dl eddik
  • 3 dl vatn
  • ein kopp
  • eit papirark
  • eit badekar eller stort kar med vatn

Slik gjer du:

tegning av flaske med to strikker og plastskje

1) Set to strikkar rundt flaska slik som vist på teikninga: ein strikk langt ned mot botnen, den andre omtrent på midten av flaska.

2) Fest ei teskei under dei to strikkane.

3) Legg flaska i vatnet og merk deg kva for ein del av flaska som ligg under vatn.

Nål som stikker hull i bunnen av flaska, et kremmerhus i papir og bakepulver og kopp

4) Løft opp flaska. Bruk ei stoppenål og lag eit lite hol i den delen av flaskebotn som låg under vatn.

5) Lag eit kremmarhus av papir. Dette skal du seinare bruke som trakt for å få bakepulveret inn i flaska.

6) Mål opp 10 teskeier bakepulver i ein kopp.

Nål som stikker hull i bunnen av flaska, et kremmerhus i papir og bakepulver og kopp

7) Løft opp flaska og hald ein finger framfor det vesle holet du har laga i flaskebotnen.

8) Ha 3 dl vatn og 1 dl eddik oppi flaska.

9) Skru av korken og set kremmarhuset i flasketuten.

10) Hell i full fart bakepulveret i flaska.

11) Ta vekk trakta, skru på korken og rist godt.

Nål som stikker hull i bunnen av flaska, et kremmerhus i papir og bakepulver og kopp

12) Legg flaska tilbake i vatnet og ta fingeren bort frå holet.

Kva skjer?

Inni flaska vil bakepulver og eddik danne ein kjemisk reaksjon. Desse to stoffa dannar CO²-gass. Det er den same gassen som du pustar ut. Fordi holet du har laga i flaska, er så lite, vil gassen presse seg ut. Dette skaper ein fin jetstrøm. Trykket er så sterkt at det pressar "båten" framover.

Klikk her for å last ned ein pdf-fil med framgangsmåte for eksperimentet. 

Illustrasjoner: Melkeveien designkontor