Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter?

Elevene har hypoteser om at gutter og jenter liker å leke hver for seg på skolen, men sammen hjemme.

Et forskningsprosjekt av 2. klasse ved Hedemarken friskole, finalist i Årets Nysgjerrigper 2016.

De observerer, eller spionerer, og gjennomfører spørreundersøkelser. De finner blant annet ut at det er flest jenter som vil leke mer med gutter enn omvendt. Men her er andreklassingene forsiktige med å være for skråsikre, og de presiserer at dette kun gjelder på deres egen skole.

Les rapporten om hvem som leker mest med hvem her (pdf). 

Rapportforside med klassebilde

 

Rapporten til forskning på jenter og gutter og leking. Foto: 2. klasse ved Hedemarken friskole.