Fisk med ladd kanon

Når skyttarfisken ladar vasskanonen, kan ikkje små insekt føle seg trygge. På lang avstand og med ekstrem presisjon sender skyttarfisken ut ein dødeleg vass-stråle

18. nov 2015 07:00

risbønder

 Skyttarfisken fyrer av vasskanonen mot insekt over vatn. FOTO: PICTUREPOINT.NO

Med kledelege svarte striper på ryggen ligg skyttarfisken heilt roleg i vasskorpa. Han speidar etter noko godt som han kan kose seg med til middag. På eit strå eit stykke unna sit eit lite insekt og anar fred og ingen fare.

Vasskanon

Inne i gjellene gjer skyttarfisken klar det hemmelege våpenet sitt. Vasskanonen. Vatn blir pressa saman, og renn vidare i innvendige røyr før det samlar seg i eit lite holrom. Skyttarfisken har fått byttet i siktet, og er klar til å fyre av. Han opnar munnen på vidt gap, og lukkar han raskt halvvegs igjen. Då kjem strålen. Med millimeterpresisjon treffer han det vesle insektet mange meter unna. Og før det mørbanka offeret rekk å nå vassflata, er skyttarfisken allereie på plass. Byttet landar elegant midt i gapet på snikskyttaren.

Ny type blekkskrivar

Skyttarfisken inspirerer no ingeniørar. I ein ny type blekkskrivar etterliknar dei hans fiffige måte å spytte på. Om blekkstrålen treffer like godt og er like presis som skyttarfisken sin vasstråle, får tida vise.

Publisert i Nysgjerrigper nr. 4-2015.