Brann gir nytt liv

En skogbrann kan virke skummel og ødeleggende, men den er en naturlig del av skogens liv. For mens noe brenner ned og blir borte, dukker nytt liv opp.

Brannflate i skog Foto: Frode Ødegaard, NINA

Noen insekter er helt avhengige av brannområder for å overleve. Slik er det for sotpraktbillen. Den livnærer seg på brent ved og er et av de første insektene som oppsøker et brannområde. Den er så ivrig at den allerede er på plass mens det ennå er varmt og ryker i området. Billen reagerer visstnok på varmestrålene fra brannen og kommer flygende over lange avstander for å slå seg ned i heten.

Arter forsvinner

Branner er en naturlig forstyrring av skogen. Det er en måte for naturen å nullstille seg på. I perioder med lite skogbranner kan enkelte arter forsvinne. Det har skjedd med svedjeløperen, som også er en type bille.

– Ingen har sett den i Skandinavia siden 1800-tallet, forteller insektforsker Frode Ødegaard ved Norsk institutt for naturforskning. Han tror at svedjeløperens forsvinning skyldes for lite skogbranner. Frode forteller at branner er bra for det biologiske mangfoldet. Det viser seg at flere arter får en kraftig vekst i bestanden etter slike ødeleggelser.

Sotpraktbille

Sotpraktbille. Foto: Arnstein Staverløkka/NINA.

Hjelpe skogen

Om ikke brannene skjer av seg selv, kan man istedenfor hjelpe skogen med det. Det er i så fall viktig å velge skogområder som man vet vil ha nytte av å bli svidd av, uten at det er til for stor skade for annet dyreliv i området. Så er det viktig at brannen kontrolleres av mennesker som har god kunnskap om brann, slik at den ikke kommer ut av kontroll. 

– I Sverige har de hatt kontrollerte branner i flere år for å ta vare på det biologiske mangfoldet. Dette har vist seg å hjelpe. Truede insekter har kommet tilbake til naturen igjen, forteller insektforskeren.

Publisert i Nysgjerrigper nr. 1-2015.