Lag en forskningsrapport

For å være med i Nysgjerrigper-konkurransen må dere lage en skriftlig forskningsrapport som forteller om prosjektet og hva dere har gjort.

Flaskeflipping, forside, Skui skole

(Illustrasjon:Rapportforside, Skui skole)

Forskere lager forskningsrapporter for å fortelle verden om forskningen sin og hva de har funnet ut. Det skal dere også gjøre. 

Hva bør rapporten inneholde? 

I en forskningsrapport skal dere fortelle om problemstillingen, hypotesene, planleggingen, undersøkelsene dere har gjort og konklusjonen dere har kommet fram til. 

Juryen og andre som leser skal få vite mest mulig om hvordan dere har tenkt og jobbet med forskningsprosjektet.

Slik kan dere jobbe med rapporten

Hvordan dere jobber med rapporten avhenger av elevenes alder, skriveferdigheter og antall elever som har vært med på prosjektet. Alle elevene trenger ikke å være involvert i rapportskrivingen. Dere kan for eksempel organisere rapportskrivingen på følgende måter.

  • Elevene skriver hele rapporten selv.
  • Læreren eller en elevgruppe fungerer som "redaktør" for rapporten mens alle elever får ansvar for å skrive enkelte avsnitt.
  • Læreren fungerer som referent og sekretær, dersom elevene ikke kan skrive selv.
  • Lærer setter sammen elevarbeider som produseres gjennom forskningsprosjektet.

Det viktigste er at elevenes arbeid kommer godt fram i rapporten.

Eksempler på forskningsrapporter

  • Hvorfor kaster vi så mye mat? av 6A på Mjølkeråen skole i 2016. Dette er en fyldig rapport med en ryddig struktur. 
  • Hvorfor er folk sure på t-bane, trikk og buss? av 1B på St. Sunniva skole i 2017. I denne rapporten bidrar elevene med tegninger og tekst.
  • Hvorfor klør ullgensere? av 4A på Bekkestua barneskole i 2019. Denne rapporten inneholder mange bilder og er i presentasjonsformat. (Husk på at presentasjonsfiler kan bli store og vi har satt en øvre grense på 50MB for filer som skal leveres inn til Nysgjerrigper-konkurransen.) 
  • Hva avgjør hvor mye noe lukter av 7. trinn på Hallagerbakken skole i 2014. Denne rapporten er strukturert etter forsøk og hypoteser.

Her finner du flere eksempler på hvordan andre har gjort det

Bruk Nysgjerrigpermetodens seks trinn som struktur 

For å lage en ryddig og oversiktlig rapport, kan dere bruke trinnene i Nysgjerrigpermetoden som kapittelinndeling. Her er noen stikkord til hva dere kan skrive under hvert punkt. I dette arbeidsheftet for elever får dere stikkord til hva dere kan skrive underveis i forskningen. 

1. Dette lurer jeg på

Hva legger dere i problemstillingen, og hvorfor valgte dere den?

2. Hvorfor er det slik?

Hvilke hypoteser hadde dere og hvorfor valgte dere akkurat disse hypotesene? Hva visste dere fra før?

3. Legg en plan

Hvordan tenkte dere da dere planla undersøkelser? Hva ville dere gjøre, og hvorfor? Hvordan ville dere organisere arbeidet?

4. Hent opplysninger

Beskriv gjennomføringen av undersøkelsene. Hva ble gjort? Gikk alt som planlagt? Hva gjorde dere med opplysningene dere fikk inn?

5. Dette har jeg funnet ut

Hvilke resultater ga de ulike undersøkelsene? Diskuter og skriv om hvordan resultatene styrker eller svekker hver hypotese. Det er bra å ta med feilkilder her.

Til slutt: Hvordan tolker dere resultatene samlet? Kan dere komme med en konklusjon på problemstillingen? Hvordan kan resultatene være nyttige for andre? 

6. Fortell til andre

Hvem vil dere formidle resultatene til, og hvordan?  

Ofte stilte spørsmål om forskningsrapporten og innlevering 

Hvordan leverer vi rapporten?

Frist for å levere inn rapport i dette skoleåret er 15. mars 2020. Det er ingen påmelding til konkurransen, bare dere sender rapporten inn før fristen.

Tidligere har lærere måttet logge inn på nysgjerrigpermetoden.no for å sende inn rapporter. Fra skoleåret 2020/21 skal dere ikke benytte dette verktøyet, men sende oss en fil dere har laget selv. Skjema for å levere inn vil bli delt her og på åretsnysgjerrigper.no i god tid før fristen.  

Hvorfor skal rapporten være skriftlig?

Juryen skal kunne lese alle forskningsrapportene og forstå hva dere har gjort ved å se på tekst, bilder og figurer i rapporten.

Rapporten skal være tilgjengelig for alle. Det betyr at dere må lagre rapporten i et filformat som man ikke trenger spesiell programvare for å åpne. PDF-filer er det mest vanlige, men vi kan også ta i mot presentasjoner og andre filer.

Den skriftlige rapporten skal kunne leses og gi mening alene, mens lydopptak og videoer kan gi ekstrainformasjon.

Kan vi lage og sende inn video- og lydfiler? 

Ja, men kun som tillegg til den skriftlige rapport. Dere må gjerne legge ved video som vedlegg eller lenke til en video som dere har delt på internett.

Video er supert til å formidle funn eller deler av forskningsprosessen, men all den vesentlige informasjonen må stå i den skriftlige rapporten.

Elever kan godt få hjelp av lærer til å skrive ned det viktigste de sier på lydopptak eller i videoer.  

Hvem kan se forskningsrapporten vår? 

Forskningsrapporter som leveres til Nysgjerrigper-konkurransen kan bli publisert og tilgjengelig for alle på internett. Det er viktig at dere ikke bruker bilder, film eller lydopptak av personer som ikke har gitt tillatelse til bruken.  

Må vi lage rapporten på data? 

Nei, dere velger selv om dere skriver rapporten på data eller for hånd. Dere kan lage rapporten i det programmet dere ønsker, men husk at den må kunne deles med andre på internett. Hvis dere skriver for hånd, kan dere skanne den ferdige rapporten og sende oss en pdf-fil.