Om forskningsrapporten

For å være med i Nysgjerrigper-konkurransen må dere lage en skriftlig rapport om prosjektet deres og levere den inn på nysgjerrigpermetoden.no.

Flaskeflipping, forside, Skui skole

(Illustrasjon:Rapportforside, Skui skole)

Forskere lager forskningsrapporter for å fortelle verden om forskningen sin og hva de har funnet ut. Det må dere også gjøre.

Send inn på nysgjerrigpermetoden.no 

Frist for å levere inn rapport i dette skoleåret er 15. mars 2019. Læreren må melde prosjektet på konkurransen og sende inn rapport på nysgjerrigpermetoden.no. Dere kan melde på prosjektet når som helst før innleveringsfristen 15. mars. Man kan også lage prosjekter uten å være med i konkurransen.

Ofte stilte spørsmål om forskningsrapporten og innlevering 

Hva bør rapporten inneholde? 

I en forskningsrapport skal dere fortelle om problemstillingen, hypotesene, planleggingen, undersøkelsene dere har gjort og konklusjonen dere har kommet fram til.

Juryen og andre som leser skal få vite mest mulig om hvordan dere har tenkt og jobbet med forskningsprosjektet.

For å lage en ryddig og oversiktlig rapport, kan dere bruke trinnene i Nysgjerrigpermetoden som kapittelinndeling.  

Hvorfor skal rapporten være skriftlig?

Juryen skal kunne lese alle forskningsrapportene og forstå hva dere har gjort ved å se på tekst, bilder og figurer i rapporten.

Rapporten skal være tilgjengelig for alle. Det betyr at dere må lagre rapporten i et filformat som man ikke trenger spesiell programvare for å åpne. PDF-filer er det mest vanlige, men vi kan også ta i mot presentasjoner og andre filer.

Den skriftlige rapporten skal kunne leses og gi mening alene, mens lydopptak og videoer kan gi ekstrainformasjon.

Kan vi lage og sende inn video- og lydfiler? 

Ja, men kun som tillegg til den skriftlige rapport. Dere må gjerne legge ved video som vedlegg eller lenke til en video som dere har delt på internett.

Video er supert til å formidle funn eller deler av forskningsprosessen, men all den vesentlige informasjonen må stå i den skriftlige rapporten.

Elever kan godt få hjelp av lærer til å skrive ned det viktigste de sier på lydopptak eller i videoer.  

Hvem kan se forskningsrapporten vår? 

Forskningsrapporter som leveres på nysgjerrigpermetoden.no blir publisert og tilgjengelig for alle på internett. Det er viktig at dere ikke bruker bilder, film eller lydopptak av personer som ikke har gitt tillatelse til bruken.  

Må vi lage rapporten på data? 

Nei, dere velger selv om dere skriver rapporten på data eller for hånd. Dere kan lage rapporten på nysgjerrigpermetoden.no eller dere kan bruke et annet dataprogram. Hvis dere skriver for hånd, kan dere skanne den ferdige rapporten og laste opp filen på nysgjerrigpermetoden.no.  

Hvordan leverer vi rapporten?

Alle forskningsrapporter skal leveres inn på nettsiden nysgjerrigpermetoden.no. Det er læreren som må opprette en bruker, registrere prosjektet og sende inn forskningsrapporten. Dere kan også samarbeide om å skrive hele rapporten på nysgjerrigpermetoden.no. 

Dette er en kort beskrivelse av hvordan du leverer prosjektet til Nysgjerrigper-konkurransen på nysgjerrigpermetoden.no. Les hele brukerveiledningen her.

1. Lag en konto og logg inn på Nysgjerrigpermetoden.no

2. Når du har logget inn, velg "Opprett et nytt prosjekt" under "Mine prosjekter".

4. Fyll ut informasjon om prosjektet og last gjerne opp et forsidebilde.

5. Velg mellom to måter å lage rapporten på:

- Redigerbar rapport: Velg dette for å lage rapporten på nysgjerrigpermetoden.no

- Last opp ferdig rapport som en fil: Velg dette dersom du har laget rapporten og bare skal laste opp filen.

6.  Klikk på knappen "Meld prosjektet på Årets Nysgjerrigper 2019", og klikk "Ja" når du blir spurt igjen om du vil melde på prosjektet.

7.  Når du har fylt ut informasjon om prosjektet og er klar til å levere inn rapporten, klikk på "Lever prosjekt" og før inn antall deltakere på prosjektet før du klikker på "Ja" i vinduet som dukker opp.

Når prosjektet er levert, er rapporten publisert og dere kan ikke gjøre flere endringer.