Svømmende tunger

Smakssansen vår er ganske stusselig hvis vi sammenligner oss med en mallefisk. Den har over ti ganger så mange smaksløker som oss!

Mallefisk

Foto: Shutterstock 

Mallefisker er rovfisker som jakter i grumsete ferskvann. Der er synet lite til hjelp, så for å oppdage byttet bruker den en helt utrolig smaksans.

Hundre tusen smaksløker

Man kan nesten kalle mallefisken en svømmende tunge. Den har over hundre tusen smaksløker fordelt over hele kroppen. Ved munnen har den ekstra mange av dem. De sitter på noe som ligner litt på kattens værhår, og nettopp derfor har den fått navnet "catfish" på engelsk. Fisken bruker hårene som noen slags antenner, og smaker seg fram til byttet sitt.

Oppdager byttets pust 

Værhår-antennene er så sensitive at de kan merke ørsmå endringer i hvor surt vannet er. Dette bruker mallefisken til å finne ormer som gjemmer seg under sanden. Ormene tror de er trygge, men så lenge de puster kan den sleipe fisken finne dem. Gjennom pusten slipper ormene nemlig ut karbondioksid, og det gjør vannet bittelitt surere. Når mallefisken merker dette, gjør den seg klar til jakt. Et deilig ormemåltid er bare noen sandkorn unna.