Filler'n! sa rotta

Du har helt sikkert opplevd hvor kjipt det er å angre på noe du har gjort, og ønske at du hadde valgt annerledes. Forskere har nå vist at det ikke bare er mennesker som har evnen til å angre: Rotter angrer seg også.

Rotte som angrer (Ingressbilde) Rotter viser tegn på å angre. Foto: Shutterstock

David Redish og Adam Steiner ved Universitetet i Minnesota studerte rotter for å finne ut hvordan de tar avgjørelser. Da så de noe de stusset litt over. Når rottene gjorde en feil, snudde de og så seg bakover – som om de angret på avgjørelsen.

Rotte som står oppreist (Hovedtekstbilde)Foto: Shutterstock

Forståelse for feil

Dette måtte de finne ut av. Var det virkelig slik at rottene kjente anger? Anger er noe annet enn skuffelse, som er en følelse du får når ting ikke går som du ønsker eller forventer.

– Anger betyr at du forstår at du har gjort en feil, og at ting ville ha vært bedre hvis du hadde gjort ting annerledes, sier Redish. Å angre betyr altså at du klarer å forestille deg en annen virkelighet – noe mange ikke trodde at dyr var i stand til.

God eller dårlig deal

Forskerne rigget til fire matstasjoner med hver sin type mat. En lyd fortalte rotta hvor lenge den måtte vente på maten på hvert sted, så fikk den velge om den ville vente eller gå videre. Hver rotte hadde sine grenser for hva som var et godt og et dårlig valg. En av rottene kunne godt vente i 20 sekunder for å få en kirsebærpellet, men gadd ikke vente like lenge for en sjokoladepellet. Forskerne så på hvordan rottene reagerte når de gjorde en feil de angret på (gikk forbi et godt valg og videre til et dårligere valg), og når de ble skuffet (valgte riktig, men måtte likevel vente lenge på neste matstasjon).

Målte hjerneaktivitet

Rotte (Hovedtekstbilde)Når rottene gjorde feil snudde de og så seg bakover - som om de angret på avgjørelsen.
Foto: Shutterstock
Rottene så seg bare bakover når de valgte feil og angret – ikke når de ble skuffet. Målinger av rottenes hjerneaktivitet viste også at da rotta så seg tilbake, viste hjernen samme aktivitet som da den stod ved matstasjonen og strevde med å velge. Dette stemmer overens med det som skjer i vår hjerne når vi opplever anger. Redish mener at forsøket viser hvor like mennesker er andre dyr.

– Vi er ikke overrasket over at hjertet eller beina likner, så hvorfor blir vi overrasket over at hjernens oppbygning og tankevirksomhet likner? undrer han.

Nye oppdagelser

Vi oppdager stadig flere ting som dyr har til felles med oss mennesker. Nesten hver uke kommer det meldinger om nye oppdagelser når det gjelder dyrs intelligens, følelsesliv og vaner. Det viser at vi mennesker slett ikke er så spesielle som vi kanskje tror.

Publisert i Nysgjerrigper nr. 3-2015