Dyrenavn i naturen

Hundekjeks, kattefot og hestehov … Planter kan ha de merkeligste navn. Vi har spurt en botaniker om hvorfor så mange vekster har dyrenavn i seg.

Tranehals Tranehals. Foto: Shutterstock

Kristina Bjureke ved Naturhistorisk museum har selv hund. Derfor var hun ekstra nysgjerrig på hvorfor menneskets beste venn – hunden – har fått navnet sitt på opptil flere planter i naturen. Noen av disse plantene er hundegress, hundekjeks, hundetunge og hundepersille. Svaret hun fikk, var hun ikke så fornøyd med.

Unyttige planter

I gamle dager var ikke hunden regnet som et kosedyr. Mange så på hunder som noe skittent og illeluktende. Når ordet hund ble brukt som en del av plantenavnet, var det derfor ikke ment som noe positivt.

– Planter som ikke kunne brukes til noe, men som liknet på nyttige planter, ble forbundet med hunden. Det var gjerne planter som luktet vondt og smakte dårlig.

Hundekjeks, for eksempel, likner på krydderplanten karve. Men siden hundekjeks ikke kan brukes i mat, fikk den hund med i navnet sitt. Slik er det også med hundepersille. Den likner på matplanten persille, men den er giftig, forteller Kristina.

Hundekjeks

Planter som ikke kunne brukes til noe, men som liknet på nyttige planter, ble forbundet med hunden. Hundekjeks likner på krydderplanten karve. Foto: Shutterstock  

Hestehov (Hovedtekstbilde)Når hestehoven blomstrer, ser man ikke bladene. De kommer først på sommeren etter at vårstenglene har visnet. Formen på bladene likner på hovene til hesten.
Foto: Shutterstock

Logiske navn

Men det er ikke alle navn fra dyreriket som er forbundet med noe negativt. Ofte har planter rare navn fordi de likner på noe. Slik er det med plantenavnet hundetunge. Hundetunge er kjent for å ha en ekkel lukt, men roten fra planten ble tidligere brukt som hostemedisin, så den er nyttig på sett og vis. Navnet har planten fått fordi bladene er formet som en hundetunge.

– Så har vi hestehoven, som er en av våre mest kjente vårplanter. Når den blomstrer, ser man ikke bladene. De kommer først på sommeren etter at vårstenglene har visnet. Men kikker du da ekstra godt etter, kan du se at formen på bladene likner på hovene til hesten, sier Kristina.

Fugler og katter

Det finnes mange andre merkelige navn på norske plantearter. For eksempel har vi storkenebb, tranehals, ormehode og kattefot. Studerer du disse plantene, finner du også likheter i dyreverdenen.

– Storkenebb, tranehals, gåsemure, gåseblom og andemat har navn etter fugler. Storkenebb har en lang, smal frukt som likner på et smalt, spisst nebb, forklarer Kristina. Hun forteller også at den søte kattefotplanten faktisk likner på potene til en katt. Det samme gjelder for harekløver. Planten likner litt på labbene til harepusen.

ormehode

Ormehode. Finner du noen likheter med ormen? Foto: Picturepoint.no 

storkenebb

 Storkenebb har en lang, smal frukt som likner på et smalt, spisst nebb. Foto: Picturepoint.no

kattefot

Denne planten heter kattefot. Ser du hva den ligner på? Foto: Picturepoint.no 

Publisert i Nysgjerrigper nr. 3-2015