Kongsgården i Karmsundet

I Snorres saga fortelles det om Harald Hårfagre og hans kongsgård ved Karmsundet. Gjennom to somre har forskere gravd fram en kongsgård på Avaldsnes – nettopp ved Karmsundet! Professoren som leder arbeidet, utelukker ikke at dette er gården der Harald Hårfagre regjerte i vikingtiden.

27. apr 2015 06:00
Luftfoto over kongsgårdfunnet på Avaldsnes, Karmsundet (Ingressbilde) Var det her på Avaldsnes Harald Hårfagre hadde sin vikinggård? Forskerne har gravd ut et stort området og studerer nå funnene. Foto: KIB MEDIA

For fire år siden startet professor Dagfinn Skre og forskere fra mange land utgravningen. Nå studerer tjue forskere funnene og skriver om alt de har forsket på. De har funnet ut at det bodde folk på Avaldsnes allerede 1600 år før Kristus. I en grav er det funnet våpen, glass, spillebrikker og bronsekar, pluss en gedigen gullring som veide 600 gram. Forskernes arbeid forteller om hvordan folk levde på kongsgården i flere hundre år før og gjennom vikingtiden. 

Harald Hårfagres kongsgård?

Jessica Leigh McGraw har funnet perle i utgravningene på Avaldsnes ved Karmsundet (Hovedtekstbilde)Jessica Leigh McGraw har vært med på utgravningene. Her har hunn funnet en perle nær et ildsted.
Foto: Kulturhistorisk museum, UiO
– Det vi vet helt sikkert, er at stedet var en kongsgård på begynnelsen av 1000-tallet, forteller professoren. – Det stod et stort gårdshus her fram til 500-tallet, og deretter en hall der kongen bodde med krigerne sine. Det er det tidligste funnet av en hall i Norge, fortsetter han. – På 600–700-tallet virker gården forlatt, men fra 900-tallet er det igjen spor etter vanlig gårdsdrift. Disse sporene forteller ikke om en veldig herskapelig gård. Men beskrivelsene fra Snorres saga om Harald Hårfagres kongsgård passer med funnene vi har gjort. Harald Hårfagre regjerte som konge i Norge i tiårene omkring 900, forteller Dagfinn Skre.

Skipsgraver

For hundre år siden fant arkeologer de to eldste skipsgravene i Skandinavia like ved Avaldsnes. Gravene er fra rundt året 790, da vikingtiden startet. Disse gravene er eldre enn de mer kjente gravene med Osebergskipet og Gokstadskipet, som er gravd fram i Vestfold ved Oslofjorden. 

– Men Osebergskipet må ha vært bygd nettopp her i Karmsundet, forteller Dagfinn. – En kollega av meg har sammenliknet treverket i Osebergskipet med trær som vokser i området, og kommet fram til at treverket må stamme fra dette området. 

Funn av våpen

Forskerne har også funnet en spydspiss fra starten av vikingtiden på boplassen. Det er sjelden man finner våpen der folk har bodd, så kanskje forteller spydspissen at vikinger har kjempet her.

To menn graver fram spor etter en bygning

Syver Smukkestad og Andreas Skredsvik graver fram spor etter en bygning som stod her mange hundre år før vikingtiden. Foto: Kulturhistorisk museum, UiO.

Publisert i Nysgjerrigper nr. 2-2015.