Dritgammal do

Kven er interessert i å undersøkje eit lass med fleire hundre år gammal drit? Forskarar så klart!

I ei gate i Trondheim har kommunen skifta ut gamle vassrøyr og kummar. Arkeologen Julian P. Cadamarteri var med arbeidarane då dei grov rundt kummane. Han skulle undersøkje kva dei fann nede i bakken, og passe på at ingen verdifulle skattar vart øydelagde. Cadamarteri fann verken gull eller diamantar. Berre masse gammal drit.

Utedo

I bakken ved den eine kummen skjulte det seg nemleg ein eldgammal latrine. Det er ein slags utedo som i gamle dagar også vart brukt som søppelplass. I doen var det bitar av keramikk frå midten av 1700-talet. Her gjekk altså folk på do for meir enn 250 år sidan. 

Halv meter med bæsj

Keramikken var i bitar, men ikkje heilt øydelagd. Julian Cadamarteri meiner det er fordi han har lege ganske mjukt. Nedst i doen låg det nemleg framleis ein halv meter med eldgammal bæsj!

Verdifull drit

For arkeologane kan gamle latrinar vere ganske spennande. Søppelet som vart kasta i doane, kan seie mykje om korleis folk levde før i tida. Ved å undersøkje bæsjen kan forskarane finne ut kva folk åt, og kva slags sjukdommar dei hadde. Kanskje kan gammal drit vere verdifull likevel?

Illustrasjon av en haug med bæsj

Publisert i Nysgjerrigper nr. 2-2015.