Dritgammal do

20. apr 2015 06:00

Kven er interessert i å undersøkje eit lass med fleire hundre år gammal drit? Forskarar så klart!

I ei gate i Trondheim har kommunen skifta ut gamle vassrøyr og kummar. Arkeologen Julian P. Cadamarteri var med arbeidarane då dei grov rundt kummane. Han skulle undersøkje kva dei fann nede i bakken, og passe på at ingen verdifulle skattar vart øydelagde. Cadamarteri fann verken gull eller diamantar. Berre masse gammal drit.

Utedo

I bakken ved den eine kummen skjulte det seg nemleg ein eldgammal latrine. Det er ein slags utedo som i gamle dagar også vart brukt som søppelplass. I doen var det bitar av keramikk frå midten av 1700-talet. Her gjekk altså folk på do for meir enn 250 år sidan. 

Halv meter med bæsj

Keramikken var i bitar, men ikkje heilt øydelagd. Julian Cadamarteri meiner det er fordi han har lege ganske mjukt. Nedst i doen låg det nemleg framleis ein halv meter med eldgammal bæsj!

Verdifull drit

For arkeologane kan gamle latrinar vere ganske spennande. Søppelet som vart kasta i doane, kan seie mykje om korleis folk levde før i tida. Ved å undersøkje bæsjen kan forskarane finne ut kva folk åt, og kva slags sjukdommar dei hadde. Kanskje kan gammal drit vere verdifull likevel?

Illustrasjon av en haug med bæsj

Publisert i Nysgjerrigper nr. 2-2015.

Sist endret: 20.04.2015

facebook twitter email print
  1. KULTUR OG HISTORIE
  2. KROPP OG HELSE
  3. SPRÅK OG TALL
  4. VERDENSROMMET
  5. HAV OG VANN
  6. DYR OG NATUR
  7. TEKNOLOGI
  8. MILJØ OG KLIMA
  9. Alle