Hva kan du om språk?

Kan du kjenne igjen hvilket språk som snakkes? Forskerne bak årets forskningskampanje har laget en språkquiz.

Hender holder kule påskrevet hei på mange språk (Ingressbilde) Hvor mange språk kjenner du igjen? Foto: Colourbox

Forskningskampanjen 2014 er i full gang. Over hele landet forsker nå elever på hvilke ord og språk de kan og bruker. En fjerdeklasse  i Telemark har for eksempel funnet ut at de til sammen kan si hei på hele 13 språk. Hvor mange språk kan dere til sammen i din klasse? 

Test deg selv 

For å teste språkkunnskapene dine kan du ta en test som språkforskerne bak kampanjen har utviklet. I testen får du høre noen snakke et språk og så skal du gjette hvilket språk som snakkes. Hvor mange klarer du?

Gå til forskning.no for å ta språkquizen.

Fortsatt mulig å bli med på Forskningskampanjen  

I Forskningskampanjen kan elever på alle trinn hjelpe forskere med å finne ut av noe. Kampanjen arrangeres hver høst. I år ønsker språkforskere ved Universitetet i Oslo å vite mer om bruken av ulike språk og dialekter i Norge. De vil også vite  om de unges favorittord og hvilke ord barn og unge kan, men som de mener voksne ikke kan. Alle resultatene kan sees på www.forskningskampanjen.no. Etter at fristen for å sende inn data har gått ut, vil forskerne lage en rapport. 

Les mer og meld dere på Forskningskampanjen her.