Vikingenes sudoku

Runer er skrifttegn som ble brukt i Norden og på De britiske øyene i vikingtiden. Runer ble risset på steiner, våpen, smykker og pinner. Mange av runetekstene er vanskelige å tyde fordi de er skrevet i kode. Forskerne har lurt på hvorfor det var så vanlig å skrive slik. For det var vel meningen at folk skulle forstå hva som stod skrevet?

viking Vikingene brukte kodesystemer for å leke med og lære seg runer. Ill.: Melkeveien.no

Ordet "rune" betyr "mysterium" eller "hemmelig viten". Runeforskeren Jonas Nordby tror at runekoder ble brukt til lek og for å lære seg runer. Det fantes flere ulike kodesystemer. Nordby har tolket en kode som heter jötunvillur. Den går ut på å bytte ut en rune med siste lyden i runens navn. I runen sól kan man for eksempel bytte ut tegnet for s med tegnet for l.

Ved hjelp av slike gåter og øvelser kunne folk pugge runer. Mange tekster tyder på at folk gledet seg over å skrive, og at de konkurrerte med hverandre i runekunst. Det kan stå noe slikt som: "Tolk disse runene", som om de er en slags gåte. De var nesten som vikingtidens svar på sudoku.

Publisert i Nysgjerrigper nr. 4-14.