Tunnelvask kan bety trøbbel for fisk

I Norge har vi over 1000 tunneler og alle tunneler må vaskes en gang i blant. Nå vil forskere finne ut om vaskevannet skaper trøbbel for fisk som lever i nærheten.

Tunnel blir vasket (Ingressbilde) Foto: Ingvild Marie Dybwad

Kanskje du har vært på biltur sent på kvelden og tunnelen dere pleier å kjøre i, er stengt. Da kan det være at den har fått seg en real tunnelvask! Nå holder Statens Vegvesen på med et forskningsprosjekt for å finne ut hvordan vaskingen forurenser områdene rundt.

Spylebiler og rensebasseng

Når tunnelene skal vaskes, kjører man igjennom med en børstebil og en spylebil med høytrykkspylere på taket. Vaskevannet havner enten i rensebasseng i nærheten, eller i et vann eller en elv. Rensebassengene kan du ofte få øye på om du ser etter. De ser ut som små dammer ved siden av tunnelene.

Ingvild Marie Dybwad er biolog og en av dem som forsker på tunnelvask og forurensning. Hun forteller at forurensningen både kan gå ut over det som lever i og ved siden av dammene, og fiskene i områdene rundt.

Ørret i vaskevann

Ørret (Hovedtekstbilde)Foto: ShutterstockIngvild og de andre forskerne har vært i bassenget og samlet seg vaskevann fra tunnelvaskingen. Vaskevannet inneholder partikler og andre oppløste forurensende stoffer. For å undersøke hva dette gjør med fisk som lever i elva ved siden av rensebassenget, studerer de ørret i akvarier med vaskevann. Forskerne vil følge nøye med på hva som skjer med vaskevann-ørreten. Om det skjer noe med den, kan man tenke seg at det samme kan skje med ørret som lever i elva.

Forurensning = små fisk?

En forsker har funnet ut at fiskene som levde nærme et rensebasseng, var mindre enn fiskene som levde lenger unna. Kanskje vaskevannet forandrer fiskene? Forskerne lurer også på nøyaktig hvilke stoffer vannet inneholder. Dette er det Norsk institutt for vannforskning (NIVA) som jobber med. Ingvild forteller at de for eksempel har funnet spor av bildekk i vannet. Ingvild og resten av forskerne er spente på resultatene fra forskningsprosjektet.