Skoleelever fant sjeldne dyr

I Forskningskampanjen 2013 jaktet skoleelever fra hele landet på ørsmå krepsdyr. Dafniejakten resulterte i 175 innsendte prøveglass fulle av smådyr. Noen var sjeldenheter, andre var svært dårlig kartlagt før skoleelevenes forskningsinnsats

07. mar 2014 06:00
Rapport dafniejakten forside (Ingressbilde) Nå er sluttrapporten fra Forskningskampanjen 2013 klar.

Forskningskampanjen arrangeres hvert år av Forskningsrådet i samarbeid med Nettverk for miljølære. Nå er sluttrapporten klar.

- Det er 130 kjente arter av slike små krepsdyr i Norge. Elevene fant 75 av dem, altså ble 58 prosent av alle kjente arter av krepsdyr funnet i kampanjen, forteller årets fagekspert, forskeren Bjørn Walseng ved Norsk institutt for naturforskning (NINA). Noen prøveglass inneholdt over 10 000 individer. Og i enkelte prøver lå det bonusdyr til forskerne.

- Det har vært ordentlig moro. Kartlegging i dette omfanget ville være utenkelig for oss å gjennomføre. Kampanjen har betydd god drahjelp for oss ferskvannsforskere, forteller forskeren.

Elevenes funn kan få betydning for rødlisten

Alle dyr som ble sendt inn ble undersøkt av Walseng, som fikk en gigantisk jobb ved lupen på laboratoriet.

Elevene skulle spesielt være på utkikk etter tre typer dafnier som forskerne ønsker å vite mer om utbredelsen av. To av dem ble funnet ca 30 steder hver. Men den tredje ble ikke funnet i det hele tatt.

- Det er en sjelden art. Kanskje er den så sjelden at den bør stå på rødlista over truede arter, men for å være sikre må vi undersøke flere svabergdammer, forteller Walseng.

Elever fra Lusetjern skole og Bjørn Walseng

Forsker Bjørn Walsen leter etter dafnier sammen med elever fra Lusetjern skole i Oslo. Foto: Ingvil Bjørnæs, Forskningsrådet

⎼ Elevene har gjort en solid og verdifull forskningsinnsats for norsk naturforskning, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, Arvid Hallén. Han peker på at elevenes innsats har gitt kunnskap om hvor utbredt flere arter er. ⎼ Dette elevarbeidet vil være verdifullt når listen over utrydningstruede dyrearter skal fornyes. Jeg håper også at kampanjen har gjort elevene nysgjerrige på forskning og at mange av dem vil fortsette å forske.

Bonus til forskerne

Noen av skolene ga også forskerne drahjelp i et annet prosjekt da det viste seg de hadde funnet muslingkreps og såkalte harpactoider. Disse ble beskrevet av forskeren Georg O. Sars på 1800-tallet, men etter hans død har ingen fulgt opp arbeidet. Siden artene er så dårlig kartlagt har NIVA og NINA nylig fått i oppdrag å kartlegge dem bedre. Gjennom forskningskampanjen fant skolene muslingkreps i 40 dammer og harpactoider i ni dammer.

- Dette er verdifulle bidrag i vårt prosjekt, sier Walseng.

Kunnskapen som elevene har skaffet til veie vil komme til nytte på flere vis. Alle innsendte dyr der artsbestemmelsen er bekreftet av forsker, er allerede blitt overført til de offisielle artskartene hos Artsdatabanken. Informasjon om flere arter der datagrunnlaget var tynt, vil dessuten inngå i kunnskapsgrunnlaget når Norsk rødliste for arter skal oppdateres i 2015.

Hele rapporten kan lastes ned fra forskningsradet.no.