Gå deg en tur og bli kreativ

Forfattere gjør det, filosofer gjør det, og forskere gjør det. Men hjelper det virkelig å gå en tur for å få gode idéer?

06. jun 2014 06:00
Joggesko (Ingressbilde) Trenger du nye ideer? Gå deg en tur! Foto: Colourbox

Historiene er mange om Darwins tre daglige turer. Den kjente komponisten Ludwig van Beethoven fant alltid tid til en spasertur etter lunsj. Og filosofen Søren Kierkegaard hevdet at han gikk seg til sine beste idéer.

Faktisk mener mange mennesker at de får gode idéer av å gå. Og mange sier at de lettere løser problemer når de får strukket på beina. Men hvordan vet vi at det kan hjelpe å ta seg en tur?

Eksperiment med studenter

For å teste dette gjorde forskere et eksperiment. En gjeng med studenter skulle løse to forskjellige sett med oppgaver. Oppgavene skulle de løse mens de satt og mens de gikk. Studentene gikk både på en tredemølle og ute.

På det første settet fikk studentene høre navnet på en ting, og så skulle de si så mange forskjellige måter å bruke den tingen på som de klarte på fire minutter. På denne måten kunne forskeren teste studentenes evne til å tenke kreativt. Det andre settet inneholdt utfordringer med bare ett svar. For eksempel fikk studentene høre tre ord, og så skulle de si ett ord som hørte til disse tre ordene. Slik testet forskerne studentenes innsikt og evne til å se forbindelser.

For sikkerhets skyld fikk forskerne noen av studentene til å løse alle oppgavene sittende, for å se om øving kunne være en årsak til at eksperimentet ga forskjellige resultater.

Mer kreativitet med gåtur

Søren Kierkegaard (Hovedtekstbilde)Den danske filosofen Søren Kierkegaard gikk seg til sine beste ideer.
Foto: Wikimedia Commons
Da studentene gikk, var de flinkere til å tenke kreativt enn da de satt. Altså klarte de å si flere bruksområder for objekt mens de gikk. Men kanskje litt overraskende klarte de litt flere forbindelser da de satt.

Selv om forskerne viste at gåturen fikk studentene til å tenke mer kreativt, har de ingen forklaring på hvorfor det skjer. De klarte heller ikke å begrunne hvorfor innsikten var litt dårlige hos de som gikk.

Så: gå deg gjerne en tur for å få gode idéer. Kommer de ikke, har du i hvert fall trimmet litt.