Skoleelever skal hjelpe språkforskere

Temaet for årets forskningskampanje er klart. I september kan elever på alle trinn delta i en stor nasjonal forskningsdugnad for kartlegge språk og språkbruk blant unge i Norge.

Forskningskampanjen 2014 logo (Ingressbilde)

Det snakkes mange ulike dialekter og språk i Norge i dag, men vi vet ikke nok om hvordan språket faktisk brukes. I Forskningskampanjen 2014 ber derfor språkforskere elever om hjelp til å finne ut hvilke språk de unge kan, og når de bruker dem. Kampanjedeltakerne skal også samle inn ord og uttrykk som er populære blant barn og unge.

Forskningskampanjen arrangeres hvert år i forbindelse med Forskningsdagene. Kampanjen foregår i september, men det er mulig for skoler å melde seg på allerede nå.

- Med Forskningskampanjen vil Forskningsrådet vise barn og unge hvordan forskning foregår, og gi dem en mulighet til å bidra i et reelt forskningsprosjekt. Med elevenes hjelp kan også undersøkelsen gjøres i et langt større omfang enn den ellers ville blitt gjort, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, Arvid Hallén.

Skal samle inn ord

I årets kampanje skal elever notere seg slangord, lånord, engelske ord eller andre ord og uttrykk som de og andre jevnaldrende bruker. De skal også undersøke hvor mange språk og dialekter som er representert i klassen og i hvilke situasjoner de ulike språkvariantene blir brukt.

Språkforsker Bente Ailin Svendsen ved MultiLing er spent på resultatene: – Det er de unge som tar i bruk nye ord og vendinger, og det er her språkendringer ofte starter, forteller forskeren. – Når man forsker på endringer i språket er det derfor spesielt nyttig å få hjelp av barn og unge, sier Svendsen.

Elever ved Vassbonn skole intervjuer

Elever i 5A på Vassbonn skole har testet årets forskningskampanje og fikk være språkforskere for en dag. Her gjør de intervjudelen av undersøkelsen. Foto: Thomas Keilman

Registrere på nett

Hvis dere melder dere på kampanjen skal dere registrere data om egen språkbruk, og i tillegg intervjue tre andre jevnaldrende. Dataene registreres på nett og resultatene blir umiddelbart tilgjengelige for alle. På nettsiden kan dere sammenligne egne funn med andres eller bruke dataene til å gjøre egen språkforskning. For eksempel  undersøke hvilke favorittord som er på topp i andre deler av landet eller sammenligne bruk av engelske ord hos yngre og eldre elever.

Om Forskningskampanjen