Nordmenn er for lite aktive

Vi bruker mer tid på å sitte stille og vi blir mindre fysisk aktive jo eldre vi blir. 6-åringer er mest aktive, mens 30-åringer er dårligst til å bevege seg.

Kvinne i sofa med fjernkontroll (Ingressbilde) Voksne bruker i snitt ni timer på stillesitting hver dag. Foto: Colourbox

En ny rapport om helsetilstanden i Norge viser at bare tre av ti voksne er i nok fysisk aktivitet. Barn er mest aktive, og gutter bruker mer tid på fysisk aktivitet enn jenter.

Mest aktive som barn

Mens bare tre av ti voksne beveger seg nok, er hele ni av ti 6-åringer i nok fysisk aktivitet til at de oppfyller anbefalingene fra myndighetene. Barn anbefales å være i moderat fysisk aktivitet i minst én time per dag. Moderat fysisk aktivitet betyr at du gjør aktiviteter som gir deg raskere pust, for eksempel rask gange. 

Jenter løper på stranda (Hovedtekstbilde)Lek på stranda er en fin fysisk aktivitet i sommerferien.
Foto: Colourbox
6-årige jenter bruker 73 minutter på moderat fysisk aktivitet hver dag, mens guttene bruker 91 minutter. 9 år gamle jenter og gutter er litt mindre aktive og bruker i gjennomsnitt 64 og 82 minutter daglig. For 15-åringer er tallene enda lavere. Tenåringsjentene bruker 52 minutter daglig og guttene 60 minutter. Vi blir altså mer og mer inaktive jo eldre vi blir.

Mer stillesitting

Både voksne og ungdom sitter mer stille nå enn før. Voksne bruker i gjennomsnitt ni timer per dag på stillesitting. Vi bruker mer og mer tid på å sitte i bilen, på jobb eller hjemme foran en skjerm. I tillegg har færre kroppsarbeid nå enn tidligere.

Fysisk aktivitet er bra for helsen, og i oppveksten er det nødvendig for å vokse og utvikle seg. Det er lurt å få gode aktivitetsvaner som barn og beholde disse i ungdomsårene og når man blir voksen.

Kilde: Folkehelseinstituttet