Vil bruke harpun for å rydde romskrot

Det flyter med søppel i verdensrommet. Den europeiske romfartsorganisasjonen vurderer flere metoder for å rydde opp, blant annet bruk av harpun for å fange skrotet.

Ødelagte satellitter som svever rundt jorda (Ingressbilde) Over 17 000 objekter på størrelse med en kaffekopp og oppover svever rundt jorda. Foto: ESA

Etter tiår med romfart og satellittoppskytinger har vi etterlatt flere enn 17 000 objekter som svever rundt der ute - helt uten mål og mening. Mange frykter at disse skrotdelene skal kollidere med nye og dyre satellitter som beveger seg i samme bane.

Den eneste måten å kontrollere skrotskyen på er å fjerne de største delene. Dette er gjerne satellitter som ikke lenger er i bruk eller deler fra raketter. Disse tunge objektene kan føre til katastrofale kollisjoner, men det kan være både vanskelig og farlig å rydde dem unna. Den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA) har likevel noen ideer til hvordan de kan gjøre det.

Harpuner og kastenett

En av ideene er å sende opp satellitten e.DeOrbit som skal finne frem og peke ut de største objektene. Når disse er funnet kommer utfordringen: skrotet må fanges, sikres og så styres mot atmosfæren for å brenne opp.

For å gjøre dette vurderer ESA å bruke et verktøy mennesker har brukt siden steinalderen. De vil fange romsøppelet med en harpun! Harpuner ble utviklet til jakt og fangst, og er et stikkvåpen der spissen er utstyrt med mothaker. I den andre enden er det festet en line slik at man kan ha kontroll på byttet. 

ESAs harpunsystem

ESA vil bruke harpun for å jakte på romsøppel. Harpunen må være rask, treffsikker og ha nok kraft til å spidde en sattelitt. I tillegg må den være sterk nok til å trekke med seg skrotet etterpå. Foto: ESA

Romfartsorganisasjonen vurderer også flere fangsmetoder, for eksempel å fiske inn satellitter med kastenett. Både harpunen og kastenettet skal testes nøye på bakken før de eventuelt kan benyttes ute i rommet. I tillegg skal ESA teste ut en klo-mekanisme og robotarmer.

 Satellitt fanges av nett

Slik ser ESA for seg at man kan fange ødelagte satellitter med et nett for så å styre det mot atmosfæren der det vil brenne opp. Foto: ESA

Kilde: ESA