Fuglene følger fartsgrensen

Fugler følger fartsgrensen der de ferdes, viser ny forskning.

Fugl som flyr opp ved bil (Ingressbilde) Fugler kan lære seg fartsgrensen på kjente veier. Ill.: Melkeveien designkontor

Mange fugler sitter i veien og spiser - enten de plukker frø eller hakker i seg overkjørte dyrekadavre eller rester fra halvtomme McDonald’s-beger. Har du noen gang sittet med hjertet i halsen mens bilen kjørte i full fart mot en fugl i veien? Så lenge du holder fartsgrensen, skulle det gå bra.

Flyr i tide

Kanadiske forskere har nemlig funnet ut at fugler lærer seg fartsgrensen på ulike veistrekninger og passer på å fly opp i passe tid før bilen når fram. Forskerne kjørte på veier med ulike fartsgrenser, og målte hvor langt det var mellom fuglen og bilen når fuglen fløy opp. De fant ut at jo høyere fartsgrensen var, desto større var avstanden til bilen da fuglen fløy opp. De oppdaget også at denne avstanden ikke forandret seg selv om bilen kjørte over eller under fartsgrensen. Det viser at fuglene ikke klarte å anslå hvor fort hver enkelt bil kjørte, men at de hadde lært seg hvor fort bilene pleide å kjøre på hver enkelt veistrekning.

Så det er ikke bare for vår egen sikkerhet, men også for fuglenes skyld at vi bør holde fartsgrensen!

Publisert i Nysgjerrigper nr. 1-14