Rødhettes hemmelighet avslørt

Vårt eventyr om Rødhette og ulven minner om andre eventyr, både i Europa og resten av verden. Men hvor kommer historien egentlig fra?

Rødhette (Ingressbilde) I Kina, Japan og Korea er den slemme ulven i eventyret om Rødhette byttet ut med en tiger. Illustrasjon: Melkeveien designkontor

Trodde du "Rødhette og ulven" var et norsk eventyr? Nei da! Det blir fortalt både i Tyskland, Frankrike og England. I tillegg har Kina, Japan og Korea sin egen variant, hvor den slemme ulven er byttet ut med en tiger. Og i Afrika er skurken et uhyre. Dessuten likner historien om Rødhette på eventyret om "Ulven og de sju geitekillingene". Det fins også i mange land over hele verden.

Samme historie?

Kan alle disse lignende eventyrene stamme fra den samme historien? Og i så fall, hvor kom den fra? Noen forskere har ment at alle fortellingene kom fra et eldgammelt eventyr fra Kina, som spredte seg videre til Midtøsten, Europa og Afrika. Men nå har noen engelske forskere undersøkt saken på nytt. Og de har funnet ut noe helt annet!

Matematisk historiesøk

Forskerne har brukt en uvanlig metode for å komme til bunns i Rødhettes hemmelighet. De har funnet fram til mange ulike deler som er med i de forskjellige eventyrene. Så har de sammenliknet alle delene i alle eventyrene, og brukt matematikk til å regne ut både hvordan historiene er i slekt, hvilken som kom først, og hvor gammel den kan være.

Geitekillinger ble til Rødhette

Og nå tror de altså at alt begynte i Europa for litt over 2000 år siden. Der fortalte folkene et eventyr som minner om "Ulven og de sju geitekillingene". Historien spredte seg, og forandret seg litt. Noen steder ble ulven til en tiger. Ett sted, for omtrent 1000 år siden, ble geitekillingene til ei lita jente. Og akkurat denne varianten ble med tiden til et eget eventyr: "Rødhette og ulven".

Publisert i Nysgjerrigper nr. 3-14.