Planet på randen av solsystemet

Amerikanske forskere forteller at de har oppdaget en ukjent planet på randen av solsystemet vårt.

Romobservatoriet Cerro Tololo Inter-American Observatory i Chile, lite bilde Forskerne brukte blant annet teleskop på observatoriet Cerro Tololo i Chile. Foto: Cerro Tololo Inter-American Observatory, National Optical Astronomy Observatory

Langt, langt ute i solsystemet vårt, mye lenger ut enn den ytterste planeten vår, fins det trolig en sky. Ikke en sky av vanndamp, som her på jorda, men en sky av frossent himmelskrot. Skyen har fått navnet Oorts sky. Den er nesten et helt lysår borte og ligger som en hette om den ene halvdelen av solsystemet vårt.

Ute i Oorts sky er trolig de aller fleste objektene noen kilometer store, og noen er kanskje så store at de kan kalles dvergplaneter. Amerikanske forskere tror de har oppdaget en!

Nyoppdaget dvergplanet 2012 VP113 Forskerne tok bilde med to timers mellomrom, og de fargede prikkene viser hvor mye dvergplaneten hadde flyttet seg mellom hver gang. FOTO: Scott Sheppard og Chad Trujillo/Carnegie Instition of Science  

Dvergplaneter

Et himmellegeme er en dvergplanet hvis den

  • går i bane rundt sola
  • er noenlunde kulerund i form
  • ikke klarer å "rydde" i sin egen bane for andre himmellegemer

Liten og langt vekke

Den nyoppdagete dvergplaneten er bare 450 km i diameter. Det vil si at den er nesten like bred som avstanden mellom Fredrikstad og Trondheim i luftlinje. En bitteliten planet, altså, og mye mindre enn vår egen måne. Men hvis alle de hittil kjente planetene i solsystemet hadde konkurrert mot hverandre, så hadde denne dvergplaneten vært en god kandidat til prisen "lengst unna sola". Når den er som nærmest, er den likevel svimlende 12 milliarder kilometer unna. Det er hele 80 ganger lenger bort fra sola enn det jorda er!

Liten med store tall

Foreløpig har dvergplaneten det kjedelige navnet 2012 VP113. Hvis flere forskere klarer å observere den og kan bekrefte at den oppfyller kriteriene til en dvergplanet, så får den et ordentlig navn. I mellomtiden kan du filosofere litt over de store tallene som følger oppdagelsen:

  • Dvergplaneten bruker 4000 år på en runde rundt sola
  • Dvergplanetens avstand fra sola er mellom 12 og 70 milliarder kilometer. Det kommer av at planetenes bane rundt sola ikke er helt rund, men elliptisk.
  • Hvis man skulle ha reist ut til den med et romskip med solseil, så ville man ha reist i minst 30 år

Kilder: forskning.no, Wikipedia, Store norske leksikon, slate.com