Slik skriver elever bedre på skolen

Det blir lettere å skrive tekster på skolen når vi først får se på noen gode eksempler.

skrive (Ingressbilde) Modelltekster kan hjelpe elever med skriving i alle fag. Foto: Colourbox

Elever i barneskolen skal skrive i alle fag. Alle som er eller har vært skoleelev vet at det ikke alltid er så lett å skrive gode tekster i de forskjellige fagene og sjangrene. Nå viser forskning fra Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger at modelltekster kan gjøre det lettere for elever å skrive selv.

Forsket på 5. trinn

Forskeren undersøkte hvordan det gikk når 44 elever fra 5. trinn brukte modelltekster. Å jobbe med modelltekster betyr at lærer og elever går nøye gjennom og diskuterer noen utvalgte tekster før elevene skriver samme type tekst selv. Det viste seg at elevene ble veldig inspirert av modelltekstene og at det ble enklere for dem å skrive når de hadde sett noen gode eksempler. Tekstene til elevene ble bedre enn før. Forskeren kunne se at femteklassingene hadde plukket opp gode måter å skrive på fra modelltekstene, både når det gjaldt oppbygning av teksten, ordvalg og språk.

Modelltekster viser vei

En stor fordel med modelltekster er at de hjelper elever til å se for seg hvordan tekstene de skal skrive kan se ut. Det blir lettere å skjønne hva oppgaven går ut på, hvordan man skal bygge opp en tekst og hva som forventes av den ferdige teksten i forskjellige fag og skrivesituasjoner.

Ikke nok med bare modelltekst

Forskeren understreker at modellteksten i seg selv ikke er nok. Lærer og elever må bruke tid på å se nøye på modellteksten og sammen finne frem til ulike trekk som kan være nyttig å bruke i elevtekster. Det er også en fordel å sette seg inn i hvordan tekster blir til i arbeidslivet. Man kan for eksempel late som om man er fagbokforfatter når man skal skrive fagtekster, eller forsker når man skal skrive forskningsrapporter.

Kilde: www.uis.no