Ny viten om hulemalerne

Ved å studere håndavtrykkene til fortidskunstnere har forskere fått ny og overraskende kunnskap om hvem hulemalerne var.

Kvinnelig hulemaler (Ingressbilde) Det var mange kvinner som stod bak hulemalerier. Ill.: Melkeveien designkontor

Har du noen gang lagd et avtrykk av hånden din i gips? Et håndavtrykk er nesten som et visittkort som vitner om at "Jeg var her!". Mange steder har fortidens mennesker etterlatt seg håndavtrykk som vi kan se i dag.

Avslørende håndavtrykk

En vanlig teknikk var å legge hånden mot en fjellvegg, ta farge i munnen og blåse fargen over hånden slik at omrisset av hånden ble synlig. Mange hulemalerier er fulle av slike håndavtrykk, og historikerne har gått ut fra at det som regel var menn som lagde avtrykkene, fordi maleriene rundt dem ofte er jaktskildringer.

For rundt 10 år siden viste den britiske biologen John Manning at det er bestemte forskjeller mellom kvinne- og mannshender. Forholdet mellom lengden på de ulike fingrene er for eksempel forskjellig.

Flest kvinnelige kunstnere

En annen forsker har nå gransket håndavtrykk fra mange hulemalerier ved hjelp av dette, og han har funnet ut at det er kvinner som har lagd om lag 75 prosent av avtrykkene han har sett på.

Disse avtrykkene tyder på at kvinner kan ha spilt en mye viktigere rolle i fortidens jakt- og samlersamfunn enn det man har trodd.

Publisert i Nysgjerrigper nr. 2-14