Sjokoladen er truet!

Maur og sopp truer med å ta knekken på kakaoplantene.

sjokolade (Ingressbilde) Ingen sjokolade uten kakaobønner! Nå er avlingene truet fra flere kanter. Foto: Shutterstock.

Alle elsker sjokolade. Men ingen sjokolade uten kakaoplanten, som gir oss kakaobønnene vi lager godteriet av.

Dessverre er det kommet et par dårlige nyheter for alle sjokoladeelskere.

To tredjedeler av verdens kakaoproduksjon finner sted i Vest-Afrika, og nå er kakaodyrkingen der truet - av maur!

maur melker lus (Hovedtekstbilde)Maurene melker lusene, antakelig intetanende om faren lusene utgjør for kakaoplantene.
Foto: Shutterstock

"Husdyr" som sprer smitte

Sammenhengen er litt komplisert, men har å gjøre med at maurene holder "husdyr"; en type plantelus. De melker lusene, og gjeter dem slik at de ikke blir spist av andre insekter.

Uheldigvis er det sånn at når lusene drikker sevje fra kakaoplantene smitter de dem samtidig med et virus som kalles CSSV. Og dette viruset får kakaoplantene til å dø.

I tillegg ødelegger maurene for de stakkars kakaoplantene på en annen måte: De bygger.

Byggematerialet finner de på kakaotrærne, ved at de ribber dem for plantesporer. Dessverre tar maurene gjerne sporer som er smittet av sopp eller parasitter Dermed sprer de dem videre til friske kakaoplanter.

Hver for seg er CSSV-viruset, soppene og parasittene ille nok. Når de dukker opp samtidig blir det veldig vanskelig for plantene å holde seg friske.

maur (Hovedtekstbilde)Det er denne typen stokkmaur som truer kakaoplantene i Vest-Afrika
Foto: Shutterstock

Kan bli katastrofalt

Inntil videre forsøker kakaodyrkerne å holde produksjonen oppe ved å plante stadig nye trær, men dette er ikke noen langsiktig løsning.

For samtidig, i Latin-Amerika, ligger ytterligere to trusler mot kakaoen og venter. Her er det to ulike sorter soppinfeksjoner som ødelegger avlingene.

Den ene forårsaker plantesykdommen som kalles "heksekost", fordi den får plantene til å vokse unormalt med svarte knopper eller kvister.

kakaobønne Frossen belg-råte (Hovedtekstbilde)Denne kakaobelgen er angrepet av sykdommen frossen belg-råte.
Foto: Shutterstock
Den andre sprer en sykdom som kalles "frossen belg-råte" ("Frosty pod rot" på engelsk). Soppinfeksjonen får kakaobelgen til å råtne. Da blir den hvit og ser "frossen" ut.

Ekspertene mener at dersom også disse to sykdommen skulle spre seg til Vest-Afrika vil resultatet bli katastrofalt. Ikke minst for alle sjokoladeelskere.

Kilde: Aeon Magazine: "Ants are laying siege to the world's chocolate supply".