Forsker på hørselshjelp til fattige barn

Norske forskere utvikler et billig og enkelt høreapparat. Målet er å kunne hjelpe barn i fattige land.

234 jente med høreapparat shutterstock_40365343.jpg (Ingressbilde) Dagens høreapparat er kompliserte og dyre å lage. Foto: Shutterstock

Har du noen gang tenkt på hvor dyrt det er å få laget et høreapparat? Og hvor mange forskjellige eksperter som jobber for å lage ett enkelt apparat? Norske barn som skal få høreapparat må innom både fastlegen sin, en lege som er spesialist på skader og sykdommer i ørene og til slutt en audiograf – det er en helsearbeider som lager selve høreapparatet.

Fattige familier

Men mange land har ikke så gode helsetjenester som vi har, eller det er slik at kun de som har veldig god råd har mulighet til å kjøpe tjenestene
til for eksempel en øre-nese-hals-spesialist.

Det kan også være praktiske utfordringer, som at barnet må på en lang og dyr reise fra landsbygda til hovedstaden for å få hjelp. Da kan reisen koste mye mer enn selve høreapparatet, og kanskje er det umulig for foreldrene å betale for reisen. 

Gjør det selv

234 afrikansk skole shutterstock_129354959.jpg (Hovedtekstbilde)Klasserommene er enkle mange steder i den tredje verden. Nå kan forskere utvikle et høreapparat som læreren og eleven kan tilpasse selv - hvor som helst!
Foto: Shutterstock
Forskere på SINTEF i Trondheim vil prøve å hjelpe disse barna. De vil lage et høreapparat som selv kan tilpasse seg til barnets behov. Det vil si at apparatet kan teste hørselen og justere seg etter resultatene av testen. Barnet kan få utdelt apparatet og få hjelp til ta det i bruk av en person i sitt eget lokalmiljø - for eksempel læreren sin.

Teknologi og design hånd i hånd

Forskerne har tenkt på at når barna selv skal gjøre testingen, er viktig at det er lett å forstå og spennende å holde på med, så de klarer å holde på konsentrasjonen. Derfor skal det likne litt på et spill.

Til slutt vil de at høreapparatet skal se litt fint ut, slik at det ikke skal være flaut å ha det på. Derfor har de bedt om hjelp fra noen industridesignere til selve utformingen. Kanskje det nye apparatet blir så kult og praktisk at det blir tatt i bruk her i landet også?  

Kilde: www.gemini.no