Farsdag eller pappasdag?

Andre søndag i november er farsdag. Da er det tradisjon å gjøre litt ekstra stas på faren sin, kanskje servere frokost på senga eller gi ham et farsdagskort. Men hva skriver man på kortet? Til far? Eller til pappa?

frokost på sengen (Ingressbilde) Foto:Shutterstock

"Kjært barn har mange navn", er det noe som heter, men foreldre kan jammen kalles litt av hvert, de også − mor og far, mamma og pappa, modern og fadern eller mutter og fatter. Hva er det vanligst å kalle foreldrene sine, og er det flere som sier "mamma" og "pappa" nå enn før?

Pappa utkonkurrerer far

Universitetet i Oslo har en stor dialektsamling med taleopptak av menn og kvinner, unge og gamle, fra hele landet. I denne samlingen har språkforsker Ruth Vatvedt Fjeld gjort noen interessante funn. Hun har funnet ut at i de eldste taleopptakene, fra 1951 til 1984, var det klart flest som sa "mor" og "far". Men dette har forandret seg. I de nyere opptakene, fra 1998-2012, er "mamma" og "pappa" mye vanligere.

Kjønnsforskjeller

Språkforskeren fant også ut at det er forskjell på hva gutter og jenter kaller foreldrene sine. Flere kvinner enn menn sier "mamma" og "pappa". Unge jenter bruker "mamma" tre ganger så mye som "mor". Unge gutter, derimot, sier "mor" litt oftere enn "mamma", og et stort flertall av guttene sier fortsatt heller "far" enn "pappa".

Farsdagskort (Hovedtekstbilde)Foto: Shutterstock

Påvirkning fra andre land

En forklaring på at "mamma" og "pappa" utkonkurrerer "mor" og "far" kan være at vi blir påvirket av andre land. I Sverige har mamma og pappa vært mye mer brukt enn mor og far, og i USA sier de aller fleste "mommy" og "daddy" eller "mom" og "dad" istedenfor "mother" og "father".

Når det gjelder farsdag, har vi også blitt påvirket av amerikanerne. Farsdag ble først feiret i USA i 1909. I Norge begynte vi å feire farsdag først etter andre verdenskrig, altså i den perioden hvor det fortsatt var vanligst å si "far". Da er det ikke så rart at dagen ble kalt farsdag. Tenk om vi først hadde begynt med denne tradisjonen nå! Da ville vi kanskje kalt det pappasdag istedenfor?

Kilde: Apollon

Årets Nysgjerrigper - språkprisen 2014

Forsk på noe som har med språk å gjøre!

Alle som deltar i forskningskonkurransen Årets Nysgjerrigper 2014 konkurrerer i tillegg til hovedprisen om fem spesialpriser. Språkprisen er en av disse og deles ut av Språkrådet.

Om Språkprisen: Språkrådet ønsker å vise hvordan man skaffer kunnskap om språket og bruken av det. Prisen vil gå til et prosjekt der et språklig emne blir utforsket.

Les mer om kriteriene for Språkprisen på Språkrådets nettside.
Les mer om spesialprisene i Årets Nysgjerrigper 2014.
Les mer om konkurransen Årets Nysgjerrigper.