Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, Internett og sosiale medier?

Går det an å leve et liv uten dataspill, Internett og sosiale medier? En hel uke uten, viste seg å være mer enn lenge nok for 7A ved Majorstuen skole i Oslo.

Jenter med mobiltelefon (illustrasjonsbilde) Unge bruker mye tid på internett, dataspill og sosiale medier. 7A fra Majorstuen skole testet å ta en hel uke fri. Ilustrasjonsfoto: Colourbox

Av 7A ved Majorstuen skole i Oslo. Vinner av Helseprisen i Årets Nysgjerrigper 2013.

Dette lurer jeg på

Elevene på Majorstuen skole starter Nysgjerrigper-prosjektet sitt med at alle skriver tre ideer til hva de kan forske på. De bruker lang tid på å diskutere problemstillinger, men lander på en om ny teknologi. Ny teknologi brukes mye og hver eneste dag. Hvordan vil det være å leve uten? Elevene ønsker å undersøke dette nærmere ved hjelp av eksperiment, intervjuer og spørreundersøkelser.

Sjuendeklassingene lurer på om de vil være mer fysisk aktive, mer sosiale og finne på nye ting når de ikke kan bruke teknologien. Og hvordan vil det påvirke humøret? Hva vil de gjøre i steden?

Hvorfor er det slik?

Gutt som sover med hodet på tastaturet (Hovedtekstbilde)Elevene lurer på om de vil være mer fysisk aktive og mer sosiale hvis de kutter ut internettbruken.
Foto: Colourbox

Elevene tror de vil være mer fysisk uten å tenke over det. De tror dessuten at de vil være mer ute sammen med venner og familie. Og de tror at de vil gjøre mer av ting de allerede gjør, sånn som å tegne, spille fotball eller gjøre andre aktiviteter. Kanskje de også vil finne på ting som "gammeldagse lekser".

Plan for undersøkelsen

Planen går ut på å gjennomføre et eksperiment, to spørreundersøkelser, intervjuer og ha mange samtaler i klassen. Først vil de undersøke egen tidbruk. I sin egen klasse bruker man i gjennomsnitt 14 timer per uke til dataspill, Internett og sosiale medier. De er ute sammen med venner like mye som de sitter alene foran skjermen (seks timer), mens de i gjennomsnitt bruker fire timer til fysisk trening og 11 timer sammen med familien i løpet av en uke. En tredel av elevene føler seg avhengig av sosiale medier. Elevene inngår en avtale om ikke å bruke disse tingene i én uke.

Hente opplysninger

Elevene undersøker hvor mye tid andre bruker på Internett og sosiale medier. Dette gjør de ved hjelp av en spørreundersøkelse som de planlegger nøye og som de etterpå gjør om til grafiske diagrammer i Excel. I en hel skoleuke er de uten Internett, dataspill og sosiale medier. Hver dag skriver de en logg om hvordan det går. 

Dette har jeg funnet ut

Over 85 prosent klarer å holde seg til avtalen om ikke å bruke Internett i løpet av den uken eksperimentet varer. Over 70 prosent klarer å holde seg unna dataspill og like mange unna sosiale medier. Det de fleste har savnet er YouTube, sosiale medier og dataspill – i den rekkefølgen.

Grafisk diagram som viser fysisk aktivitet i datafri uke

Elevene var mer fysisk aktive i den datafrie uken. Foto: Majorstuen skole.

Men mest interessant er at at over 60 prosent har vært mer fysisk aktive i uken eksperimentet varte. Like mange mente at de hadde vært i bedre humør. På flere måter føler deg seg også bedre i form, de er mindre trøtte i øyne og slitne i nakken. De konkluderer også med at de var mer sosiale enn vanlig i uken eksperimentet pågikk. Istedenfor å spille på smarttelefoner i lunsjen, har de funnet på aktiviteter etter inntak av skolematen.

Uken etter eksperimentet er det flere som tenker at de vil forandre ting. Men når de oppsummerer noen uker senere viser det seg at de fleste har gått tilbake til slik det var før.

Les hele rapporten her.