Brit Hofseth: Forsker i kjærlighetsroman

Brit Hofseth var en norsk geolog. Men hun er også kjent som hovedpersonen i en heftig kjærlighetsroman, under navnet Torill.

Brit Hofseth (Ingressbilde) Brit Hofseth var uredd og dro gjerne på ekskursjon alene. Foto: Ukjent

"Jeg valgte en naturvitenskap mer av redsel for kontor og kjøkken enn av kjærlighet til vitenskapen".

Denne setningen er hentet fra romanen der Brit Hofseth var hovedpersonen. Og kanskje var dette grunnen til at Brit valgte å bli forsker. Hun ville heller forske enn å jobbe på et kontor eller være husmor, som de aller fleste kvinner var på den tiden hun levde.

Romanen ble skrevet etter en reise til Svalbard med polarskuta "Polarbjørn" i 1937, der Brit var med som vitenskapskvinne.

I romanen dør hovedpersonen i en ulykke ved polarreisens slutt. Og i 1941, samme år som boka ble utgitt, dør Brit. Var det skjebnens ironi?

Evig ung eventyrer

Brit Hofseth beskrives som en eventyrlysten forsker som var tøff nok til å reise alene på mange av sine ekspedisjoner. Drømmen hennes var å studere i USA, ved en spesiell høgskole for damer.

Brit ble født i 1917 og døde brått i 1941. Hun sovnet stille inn på et båtdekk under et forskningstokt til Troms den 17. april.

Brit ble bare 24 år gammel, men rakk å gjøre seg bemerket som forsker. Blant annet fant hun kobberkis, svovelkis og svart turmalin på kvartsfylte sprekker i Langdalsgruva ved Gruveåsen. For å hedre hennes minne ble det avduket en minnetavle ved den samme gruva i 1989. 

Etter hennes død utga Norges geologiske undersøkelse en bok med hennes arbeider.

Pionerer i skjørt

Pioner er et begrep som brukes om en person, som har vært først ute på et bestemt område. Marie Curie, Kristine Bonnevie, Hanna Resvoll-Holmsen og Brit Hofseth er noen av mange kvinnelige pionerer i realfagene. Med realfag tenker vi særlig på fag som fysikk, kjemi, matematikk, biologi og teknologifag.

På nysgjerrigper.no kan du finne ut mer om eventyrlystne og nysgjerrige pionerer som har bidratt til mye av den kunnskapen vi har i dag.

Kilde: Utstillingen "Reale damer! Kvinnelige pionerer i realfagene", Universitetet i Oslo, 2011