Doggerland: Landet som sank i havet

Visste du at det en gang lå et eget land ute i Nordsjøen? Det blir kalt for Doggerland, og sank i havet etter at siste istid tok slutt.

Kart over Doggerland 10 000 år f. Kr.  (Ingressbilde) Kart over Doggerland, slik det kan ha sett ut 10 000 f.Kr

For 100 år siden, i 1913, ga den britiske geologen Clement Reid ut en bok. Den het "Submerged Forests" (eller "Oversvømte skoger" på norsk).

I boka la Reid fram en teori om at store deler av havbunnen ute i Nordsjøen en gang i tiden hadde ligget over havflaten.

Hvordan kunne han påstå noe slikt? Jo, Reid hadde lagt merke til at havbunnen var full av fossilerte trær.

Istiden laget land

Kystlinjen hadde altså flyttet på seg. Årsaken var den siste store istiden.

For rundt 18.000 år siden var mye av vannet på planeten vår frosset, og lå lagret som store isbreer over blant annet Norge.

Siden det var mindre vann som fikk flyte fritt var havnivået lavere enn det er i dag. Det var faktisk 100-120 meter lavere. Den tunge isen som lå på land, førte også til at et stort landområde mellom Norge og England ble "vippa" opp, og stakk opp av havet.

Resultatet var at store deler av havbunnen i Nordsjøen ble tørrlagt.

Men bodde det noen der?

Jeger og samler i solnedgang (Hovedtekstbilde)Menneskene som bodde i Doggerland var jegere og samlere.
Foto: Shutterstock

Gode jaktmarker

I 1931 fikk en fisker en eldgammel harpunspiss i trålen. Den var mellom 7000-12000 år gammel.

Etter hvert begynte trålerne som fisket ute i Nordsjøen å få opp både det ene og andre: Sammen med fiskefangsten kom skjelettrester etter villhester, reinsdyr, mammuter og mye annet.

Det hadde altså vært et yrende dyreliv på dette Nordsjølandet.

Der det er gode jaktmarker dukker også gjerne menneskene opp, slik harpunspissen var et bevis på. Nordsjølandet tilbød både gode jaktmarker og gode fiskemuligheter. For menneskene på denne tiden, som var jegere og sankere, var dette det aller viktigste i tilværelsen.

Hvor stort var det?

Isbre sett ovenfra (Hovedtekstbilde)Det var den siste istiden som skapte Doggerland. Da var blant annet Norge dekket av store isbreer.
Foto: Shutterstock
I 1998 lanserte en britisk arkeolog, Bryony Coles, et navn på det sunkne landet: Doggerland. Det var ikke tilfeldig valgt. En av de mest kjente fiskebankene i Nordsjøen heter nemlig Doggerbank.

Siden da har forskerne samlet stadig mer kunnskap om Doggerland.

Blant annet har de funnet ut at da området var på sitt største, kan det ha vært på størrelse med Storbritannia. 

Flyttet til Norge

Men landet ble gradvis mindre, for istiden var i ferd med å ta slutt. Klimaet ble varmere, de store isbreene begynte å smelte og havnivået steg.

For rundt 8000 år siden forsvant de siste restene av Doggerland under bølgene.

Da hadde nok de fleste menneskene allerede flyttet videre. Noen av dem fant antakelig også veien til Sør-Norge. De første sporene etter mennesker i Rogaland er fra rundt 9500 f.Kr.